Online aankopen

 • Algemene voorwaarden
  • Wie kan een biljet aankopen via internet?
   Iedere klant van minstens 18 jaar oud, die wettelijk bevoegd is om on line diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt ermee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden, bv. door inwonende minderjarigen.
  • Wat kan ik kopen op de site van NMBS?
   Op dit moment kun je via deze site valideringen kopen voor je Trajecttreinkaart, Nettreinkaart, Schooltreinkaart, Campus en Railflex. Je kunt ook biljetten kopen, evenals sommige biljetten tegen verminderde prijs en B-Dagtrips. Dit aanbod wordt geleidelijk aan uitgebreid. Indien je vertrek- en bestemmingsstation deel uitmaken van éénzelfde tarifaire zone kies je het “Standaardbiljet.” Consulteer de lijst met de tarifaire zones en de stations die er deel van uitmaken.
  • Kan ik op voorhand vervoerbewijzen kopen?
   Je kunt je valideringen kopen vanaf de 31ste tot de 10de dag vóór de reisdatum. Je kunt je biljetten kopen vanaf de 31ste dag vóór de reisdatum tot het moment dat je op de trein stapt. Wanneer je via deze site een ticket koopt heb je 2 opties: pdf of eID. Indien je kiest voor pdf kan het uitgeprint of aan de treinbegeleider getoond worden op een duidelijk zichtbaar en leesbaar scherm van een laptop, tablet of smartphone. Indien je kiest voor eID, controleert de treinbegeleider via je eID of je over het juiste biljet beschikt.
  • Kan ik biljetten kopen voor iemand anders?

   Ja. Voor de aankoop van biljetten vul je gewoon de gegevens van deze persoon (naam en voornaam) in het daarvoor bestemde veld in. De biljetten die je via deze site koopt, zijn op naam. Deze gegevens zijn dus onontbeerlijk.

   Indien je voor een aflevering op elektronische identiteitskaart kiest dan worden alle biljetten van eenzelfde bestelling aan deze elektronische identiteitskaart gekoppeld. Deze personen moeten dus samen reizen.

  • Kan ik mijn validering annuleren, omwisselen of er de terugbetaling van vragen?
   Je kunt uw aankoop op elk moment van de procedure annuleren, voor zover je je nog niet akkoord heeft verklaard met de gekozen betaalwijze. Wat de terugbetaling of de omwisseling betreft, gelden dezelfde regels als bij een validering aangekocht aan het loket.
  • Kan ik mijn biljetten annuleren, omwisselen of er de terugbetaling van vragen?
   Neen. De biljetten die je on line koopt, kunnen niet omgeruild of terugbetaald worden. Je kunt uw aankoop op elk moment van de procedure annuleren, voor zover je je nog niet akkoord hebt verklaard met de gekozen betaalwijze.
  • Kan ik verschillende soorten vervoerbewijzen tegelijk kopen?
   Ja. Je kunt verschillende types biljetten aan uw winkelmandje toevoegen. Je kiest per type biljet het aantal reizigers dat ermee zal reizen en voegt dit toe aan het winkelmandje. Wil je nog een ander biljet of product toevoegen, herhaal je deze actie gewoon.
  • Is een on line-vervoerbewijs overdraagbaar?
   Neen. Per definitie is de validering persoonsgebonden. Een on line-biljet is enkel geldig voor de persoon van wie de naam op het biljet vermeld staat. Het biljet kan dus nooit overgedragen worden aan een derde. Gelieve tijdens de controle in de trein spontaan jouw biljet of elektronische identiteitskaart te tonen, evenals de eventuele documenten die je recht op korting bewijzen.
  • Welke naam komt er op een biljet "vervoer van huisdieren"?
   Een biljet 'vervoer van huisdieren' moet steeds op naam van de begeleider staan, dus niet op naam van het huisdier. Voor elk huisdier heb je een afzonderlijk biljet nodig. Opmerking: Ook de begeleider moet over een geldig vervoerbewijs beschikken.
  • Moet ik mijn biljet afgeven aan de kassa bij de prestatieverlener (B-Dagtrip)?
   Neen, je biljet is altijd voor het traject heen-en-terug. De prestatieverlener heeft enkel de barcode nodig, deze zal ingescand worden aan de ingang. Het is zeer belangrijk je ticket bij te houden gedurende de hele trip. Het moet steeds voorgelegd kunnen worden en dit zowel tijdens de heen- als tijdens de terugreis.
  • Ik heb biljetten besteld op mijn elektronische identiteitskaart maar nu heb ik toch een papieren ticket nodig. Kan ik mijn bestelling wijzigen?
   Ja. Neem contact op met de helpdesk. Deze kunnen jou per mail een kopie bezorgen van de bestelling met een pdf-biljet in bijlage. Dit biljet kun je printen of aan de treinbegeleider tonen op het scherm van je laptop, tablet of smartphone.
  • Ik vind mijn Rijksregisternummer niet terug. Waar kan ik dat vinden?
   Je vindt je Rijksregisternummer terug op de achterkant van je elektronische identiteitskaart bij “identificatienummer van het Rijksregister”. In dit nummer vind je ondermeer jouw geboortedatum terug (jj.mm.dd-xxx.xx).
 • Systeemvereisten
  • Welke computerapparatuur heb ik nodig om biljetten online te kunnen aankopen?

   Je dient te beschikken over een PC met internetaansluiting en een recente internetbrowser (Internet Explorer 8.0.). Voor de aankoop van biljetten (niet voor valideringen) heb je eveneens een printer (enkel inkjet- of laserprinter met een minimumresolutie van 300 dpi) en Adobe Acrobat Reader (minstens versie 9 voor een optimaal resultaat) nodig om de pdf-files te kunnen lezen.

   Indien je voor een aflevering op elektronische identiteitskaart kiest, hoef je niet over een printer te beschikken.

   Om te verifiëren over welke versie Internet Explorer je beschikt, ga je als volgt te werk: je opent de browser, selecteert “About Internet Explorer” onder “Help”. Dit zal een scherm openen dat o.a. de versie van de browser toont.

   Om te verifiëren over welke versie Acrobat Reader je beschikt, ga je als volgt te werk: je opent “Acrobat Reader” en selecteert “About Adobe Acrobat” onder Help”. Dit zal een scherm openen dat o.a. de versie van uw programma toont. Beschik je niet over Adobe Acrobat Reader, dan kun je dit gratis downloaden.

  • Ik heb geen e-mailadres. Kan ik toch on line vervoerbewijzen kopen?
   Om onze bevestigingsmail te ontvangen, dien je ons verplicht jouw e-mailadres te geven. Verifieer, vooraleer met de aankoopprocedure te starten, of jouw mailbox nog over voldoende vrije ruimte beschikt. Een biljet neemt ongeveer 50 Kb in (je kunt tot 6 biljetten tegelijk kopen).
  • Ik heb geen kaartlezer voor mijn PC. Kan ik een biljet bestellen op mijn elektronische identiteitskaart?
   Ja. Je hoeft niet over een kaartlezer te beschikken om een biljet te bestellen op jouw elektronische identiteitskaart. Het volstaat om je Rijksregisternummer in te geven tijdens de bestelling.
 • Problemen bij het printen
  • Kan ik mijn biljet afdrukken op elke printer?
   De biljetten dienen afgedrukt te worden op een inkjetprinter of een laserprinter met een minimumresolutie van 300 dpi. Gebruik steeds wit papier, van A4-formaat. Respecteer het formaat (100%) en de oriëntatie (verticale afdruk = portrait). Vermijd eveneens de economische of vlugge afdrukmodus. Het biljet is immers niet geldig als bepaalde gegevens onleesbaar zijn of ontbreken.
  • Het lukt me niet mijn biljet te printen. Wat moet ik doen?

   Om je biljet op het scherm te krijgen en te kunnen printen, dient je PC voorzien te zijn van volgend programma: Adobe Acrobat Reader. Is dit programma niet op je PC geïnstalleerd, dan kun je het gratis downloaden. Je kunt het biljet printen door te klikken op het icoon “print” van het programma Acrobat Reader. Klik hiervoor dus niet op de ikoon van de werkbalk van je internetbrowser.

   Verschijnt het biljet wel op het scherm, maar lukt het niet dit af te drukken, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij je printer of bij de gekozen printparameters. Controleer eerst en vooral of jouw printer wel aan staat. Verandert dit niets aan het probleem, dan kun je de pdf-file met het biljet op een usb stick of een ander opslagmedium bewaren en afdrukken via een andere printer.

  • Kan ik het formaat van mijn biljet aanpassen?
   Neen. Om geldig te zijn, dient je biljet afgedrukt te worden met formaat 100%. Het vervoerbewijs wordt altijd afgedrukt in A4-formaat en is o.a. voorzien van een foto met formaat 13 x 9. Met het testbiljet, dat je op de welkomstpagina kunt downloaden, kun je een biljet visualiseren en de gegevens die verplicht op het biljet moeten staan, bekijken.
  • De afdruk van het biljet is van slechte kwaliteit of onvolledig. Is mijn biljet toch geldig?

   Zijn bepaalde gegevens onleesbaar, of ontbreken ze, dan is het biljet niet geldig. Daarom raden we je aan niet te kiezen voor de economische of snelle adrukkwaliteit. Met het testbiljet dat je op de welkomstpagina kunt downloaden, kun je de twee versies vergelijken. Neem niet het risico te reizen met een ongeldig biljet. In dat geval zal het controlepersoneel jou immers moeten beschouwen als onregelmatig reiziger.

   Om geldig te zijn, dienen de biljetten afgedrukt te worden met een inkjet- of een laserprinter met minimum 300 dpi. Gebruik steeds wit A4-papier, en respecteer het formaat (100%) en de oriëntatie (verticale afdruk = portrait). Verifieer de afdrukparameters in de handleiding van je printer en probeer nog eens te printen. Lukt het nog steeds niet, dan kun je de pdf-file met uw biljet bewaren op een diskette of een ander opslagmedium en dan kun je nog eens proberen te printen via een andere printer.

   Merk je, ondanks al deze technische voorzorgen, dat het afgedrukte biljet toch onvolledig is, neem dan zo vlug mogelijk contact op met ons contact center: vul het formulier in en geef zoveel mogelijk gegevens betreffende uw aankoop. Zo kunnen we je aanvraag gemakkelijk terugvinden (naam en voornaam van de persoon die het biljet betaald heeft, reisdatum, transactienummer - indien dit leesbaar is, enz).

  • Kan ik mijn biljet in kleur afdrukken?
   Ja. Een zwart-witexemplaar is echter ook toegelaten.
  • Kan ik mijn biljet meerdere keren afdrukken?

   Ondervond je moeilijkheden bij het afdrukken van uw biljet, dan mag je dit uiteraard nog eens proberen, tot het probleem opgelost is. Het afgedrukte biljet zal telkens hetzelfde zijn (dezelfde persoonlijke gegevens, dezelfde foto, hetzelfde controlenummer). Denk er echter aan dat het biljet op naam is, waardoor je het dus niet kunt overdragen aan iemand anders, en dat het biljet slechts één dag geldig is (de foto die erop staat, verschilt volgens de reisdatum).

   Ben je je biljet verloren, dan is dit geen probleem. Je dient enkel onze bevestigingsmail te zoeken, en het biljet nog eens te printen (in pdf-formaat). Had je deze mail al gewist, neem dan contact op met ons contact center: vul het vereiste formulier in en geef zoveel mogelijk gegevens betreffende uw aankoop (naam en voornaam van de persoon die het biljet betaald heeft, reisdatum, transactienummer - indien dit leesbaar is, enz). Zo kunnen we jouw aanvraag gemakkelijk terugvinden.

  • Moet ik mijn biljet onmiddellijk afdrukken?
   Nee, indien je dit wenst, dien je het (de) gekochte biljet(ten) niet onmiddellijk af te drukken na ontvangst in jouw internetbrowser. Je kunt ze dan bewaren en ze later afdrukken. Je kunt ook wachten op onze bevestigingsmail: daarbij vind je als bijlage het (de) bestelde biljet(ten) in pdf-formaat.
  • Kan ik de bevestigingsmail gebruiken als biljet?

   Neen. Deze mail is het bewijs van je aankoop bij de NMBS. Ze bevestigt dus je aankoop en bevat de gegevens betreffende je reis (naam en voornaam, vertrek- en aankomststation, reisdag, enz). Deze mail bevat wel een pdf-file met het biljet dat je besteld hebt. Je dient dit enkel te openen en af te drukken.

   Wij raden je aan deze mail zelfs na je reis nog enige tijd te bewaren, voor het geval je een probleem zou hebben. Zo kunnen we jouw dossier vlugger terugvinden en behandelen.

 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beschermd?
   Wanneer je op onze website bent, worden al je vertrouwelijke transacties beschermd en beveiligd dankzij de SSL-technologie (Secure Socket Layer). Telkens je vertrouwelijke informatie opstuurt naar onze server, zoals persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, …), wordt deze informatie gecrypteerd opgestuurd, zodat ze niet leesbaar is voor een derde.
  • Hoelang worden mijn persoonlijke gegevens bewaard?

   Gedurende de tijd die nodig is voor de behandeling van de bestelling, of om een eventueel probleem met het gekochte vervoerbewijs te kunnen oplossen.

   Door ‘ja’ te antwoorden op de vraag ‘Ik wens op de hoogte te blijven van promotionele acties of speciale kortingen’ laat je ons toe jou te informeren over het huidig en toekomstig aanbod van de NMBS. Bovendien kunnen jouw gegevens aangewend worden voor studies en enquêtes die door de NMBS of in opdracht van de NMBS uitgevoerd worden. In dit kader kunnen de persoonsgegevens overgemaakt worden aan derden.

   De betrokken personen beschikken steeds over een recht van toegang, verbetering en schrapping van de persoonlijke gegevens. Ze beschikken evenzeer over het recht om op elk moment terug te komen op hun vraag om informatie te ontvangen van de NMBS of zich te verzetten tegen het doorgeven van hun gegevens aan onze filialen. Een eenvoudig briefje of mailtje naar volgend adres volstaat hiertoe: NMBS Mobility, Bureau B-MO.054 (s 13/5), Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel (e-mail: privacy@nmbs.be).

  • Waartoe dienen de persoonlijke cookies?

   Tijdelijke cookies

   Een interactieve site zoals "Ticket on line" steunt op een dialoog tussen de gebruiker en een centrale database. Opdat onze centrale database zou kunnen 'antwoorden' op elk van jouw 'vragen', gebruikt deze on line-applicatie een elementaire vorm van totaal onschadelijke cookies die op het einde van jouw reserveringssessie weer verdwijnen. Het betreft hier cookies die het voor onze database mogelijk maken om elke gebruiker van onze site te herkennen en te weten welk antwoord naar welke gebruiker moet worden gestuurd. Deze cookies worden opgeslagen in het geheugen van uw browser en niet op de harde schijf van uw PC.

   Persistente cookies

   In tegenstelling tot de tijdelijke cookies worden de persistente cookies wel opgeslagen op de harde schijf van uw PC tijdens het aankoopproces. Deze cookies zorgen ervoor dat - bij een volgende bezoek - je e-mailadres en de gegevens van de betaler (aanspreektitel, voornaam, naam, straat, huisnummer, bus, postcode en gemeente) automatisch ingevuld kunnen worden.

 • Betaling
  • Welke betalingswijzen zijn toegelaten?
   Tele-bankieren en kredietkaarten (zie homepage voor de betalingsmogelijkheden) worden aanvaard op de Ticket on line -site. Voor sommige biljetten dien je over een NMBS-code te beschikken.
  • Hoe wordt de veiligheid van mijn betalingen gegarandeerd?

   Onze site biedt je twee verschillende betaalmethodes voor de vervoerbewijzen die je on line bestelt. In beide gevallen kom je op het moment van de betaling terecht op de server van de betalingsprovider. Deze behandelt de betalingsgegevens met de meest geavanceerde beveiligingssystemen.

   1. Betaling via tele-bankieren

   Beschik je over de mogelijkheid om te tele-bankieren en je vindt het logo terug op onze betaalpagina - dan gebeurt de betaling zoals je dat gewoon bent via tele-bankieren. Afhankelijk van de bank zal je nog een extra code via Digipass moeten ingeven.

   2. Betaling met kredietkaarten

   Je kunt je vervoerbewijzen eveneens betalen met een kredietkaart. Afhankelijk van de bank zul je nog een extra code via Digipass moeten ingeven. Je voert eenvoudigweg de kredietkaartgegevens in op de server van de betalingsprovider.

   Op het einde van de beveiligde betalingstransactie kom je automatisch terug op onze aankoopsite. Zo kunnen we je alle nodige gegevens verstrekken betreffende de afhaling of de levering van jouw vervoerbewijzen.

  • Ik heb mijn validering betaald, maar ik heb na 10 dagen niets ontvangen. Wat moet ik doen?

   Je validering wordt de eerstvolgende werkdag nà aankoop per post verstuurd. Heb je 10 dagen na de aankoop nog steeds geen validering ontvangen, neem dan contact op met ons call center: vul het formulier in.

   Stap nooit zonder een geldig vervoerbewijs in de trein. In afwachting van uw validering kun je biljetten kopen aan het loket die je nadien terugbetaald worden.

  • Ik heb mijn biljet betaald, maar ik heb niets ontvangen. Wat moet ik doen?

   Opdat je biljet zou verschijnen op je browser, dient u op het daarvoor bestemde icoon te drukken. Verschijnt het biljet nog steeds niet op het scherm? Geen paniek! In de volgende minuten moet je een mail ontvangen ter bevestiging van de aankoop. Als bijlage aan deze mail vind je een biljet in pdf-formaat. Je dient dus gewoon dit document te openen en het biljet te printen.

   Ontving je geen bevestigingsmail, neem dan contact op met ons call center: vul het formulier in.

  • De aankoopprocedure werd onderbroken. Zal het te betalen bedrag toch van mijn kredietkaart of rekening gehaald worden?
   Dit hangt ervan af, waar je je bevindt in de aankoopprocedure. Je kunt de procedure op elk moment beëindigen. Voor zover je je niet akkoord verklaard hebt met de betaling op de site van de betalingsprovider, zal je rekening of kredietkaart niet gedebiteerd worden.
 • Betaling via NMBS-code
 • Call center
 • Stap voor stap: Biljet aankopen
  • Stap 1: Biljet keuze
   Het traject en de reisdatum worden overgenomen uit je zoekopdracht in de dienstregeling. Je kiest daarna enkel het type biljet via de dropdown lijsten, het aantal reizigers, enkel of heen en terug  en de klas. Op dit moment voer je ook de namen van de reizigers in. Indien nodig kun je hier ook de reisweg en de datum aanpassen.

   Je kunt tot 6 biljetten tegelijk kopen. Die biljetten zijn steeds geldig voor hetzelfde traject en voor hetzelfde type biljet. Je ontvangt één biljet per reiziger.

   Je kunt uiteraard uw reiswensen aanpassen:

   • Geef het vertrek- en bestemmingsstation in: het volstaat een aantal letters van dit station in te geven en dan de volledige naam van het gewenste station te selecteren. De optie "via" kun je invullen voor de producten waarbij een VIA-reisweg is toegelaten.
   • Kies een reisdatum: via de kalender kies je de dag waarop je wilt reizen. Je kunt je biljet maximaal 31 dagen vóór de reisdatum kopen. Als het biljet je toelaat om de terugreis op een andere dag af te leggen dan de heenreis, dan kun je hier ook de datum van de terugreis kiezen. Kies je een foute datum, dan krijg je een foutmelding op het scherm, van zodra je naar de volgende stap wilt gaan.
   • "Enkele reis" of een "heen- en terugreis": je kunt enkel kiezen tussen enkel of heen en terug indien het gekozen biljet dit toelaat.
   • Klas: je kunt enkel kiezen tussen 1ste of 2de klas indien het gekozen biljet dit toelaat.

   Je klikt op ‘prijs berekenen’, en krijgt meteen het juiste bedrag te zien.

   Klik op de knop ‘In winkelmandje’ om naar de volgende stap te gaan.

  • Stap 2: Winkelmandje

   In het winkelmandje krijg je een overzicht van alle biljetten die je hebt gekozen. Hier kun je nog steeds de bestelling aanpassen, of bepaalde biljetten verwijderen.

   • Om een bepaald deel van een bestelling te wijzigen klik op ‘Wijzig’
   • Om een bepaald deel van een bestelling te verwijderen klik op ‘Verwijder’

   Hier kun je ook gemakkelijk extra biljetten toevoegen. In onze aankoopwizard zie je 3 mogelijkheden:

   • Nieuw biljet: indien je dit kiest ga je opnieuw naar de eerste stap en voeg je een ander biljet naar keuze toe (ook voor een andere route, of een ander type product zoals een B-dagtrip)
   • Biljet voor huisdier: indien je dit kiest, ga je ook terug naar de eerste stap, en kun je jouw reisgegevens invoeren. Het juiste biljet is automatisch geselecteerd.
   • Fietsticket: indien je dit kiest, ga je ook terug naar de eerste stap, en kun je de reisgegevens invoeren. Het juiste biljet is automatisch geselecteerd.

   Voor sommige biljetten heb je een NMBS-code nodig. Die NMBS-code kun je in dit scherm ingeven. Elke code kan slechts 1 keer gebruikt worden. In sommige gevallen zul je zelfs geen betaalwijze moeten kiezen.

   Op deze manier kun je het winkelmandje aanvullen met alle biljetten die je wilt aankopen op de website van NMBS. Wanneer alle producten zijn toegevoegd, kun je overgaan naar stap 3 door te klikken op ‘Volgende: Gegevens betaling’.

  • Stap 3: Gegevens betaling en levering
   Je krijgt een overzicht van het totaalbedrag van de bestelling en een overzicht van de mogelijke leveringsmethodes. PDF is automatisch als leveringsmethode aangevinkt.

   In dit scherm vul je ook alle gegevens in van de betaler. Hier vul je het e-mailadres in van diegene die de bestelde biljetten zal ontvangen.

   In deze derde stap kies je ook de gewenste betalingsmethode.

   Opgelet: om naar de volgende stap te gaan, moet je het vakje aanvinken waarmee je expliciet instemt met onze Algemene Voorwaarden voor de aankoop van biljetten voor binnenlands verkeer via Internet. Deze Algemene Voorwaarden voor de aankoop van biljetten voor binnenlands verkeer via Internet kun je raadplegen door op de link te klikken.

   Deze stap verbindt jou nog steeds niet tot de aankoop van een biljet.

   Je kunt onze website zonder meer verlaten of terugkeren naar één van de vorige stappen. Ben je akkoord, ga dan verder naar de volgende stap.

   Als alles correct is ingevuld klik je op de knop ‘Betaling’ om naar stap 4 te gaan.

  • Stap 4: Betaling
   Je komt terecht op de server van de betalingsprovider die de betalingsgegevens behandelt met de meest geavanceerde beveiligingssystemen. Naargelang de betaalwijze die je koos, zal jou gevraagd worden jouw kredietkaartgegevens in te vullen of zal je doorgestuurd worden naar de site van jouw bank.

   In deze stap verbind je jou tot de aankoop van de gevraagde biljetten die, zoals vermeld, niet terugbetaalbaar, noch omwisselbaar zijn.

   De betalingsprovider stuurt ons onmiddellijk het resultaat van de betaling. Werd jouw betaling aanvaard, dan kom je automatisch in het volgende scherm van onze website. Werd om één of andere reden de betaling geweigerd, dan wordt de aankoopprocedure geannuleerd en verlaat je onze website. Indien je de reden van een eventuele weigering wenst te kennen, raden wij je aan jouw bank of kredietinstelling te contacteren.

   Veiligheid van de on line-betaling

   Onze site geeft je de keuze tussen twee on line-betaalmogelijkheden. In beide gevallen wordt je voor de online betaling doorverbonden met de server van onze betalingsprovider. Die behandelt jouw betalingsgegevens met de meest geavanceerde beveiligingssystemen.

   1. Betaling via tele-bankieren

   Beschik je over de mogelijkheid om te tele-bankieren - en je vindt het logo terug op onze homepage - dan gebeurt jouw betaling zoals u dat gewoon bent via tele-bankieren.

   2. Betaling met kredietkaarten

   Wij bieden je tevens de mogelijkheid jouw biljet met een kredietkaart te betalen (zie de homepage voor de toegelaten kaarten). Mogelijk heb je daarvoor een kaartlezer (digi-pass) nodig van jouw bank. Je voert eenvoudigweg jouw kredietkaartgegevens in op de server van de betalingsprovider.

  • Stap 5: Bevestiging (en levering)

   Je krijgt van ons de bevestiging dat jouw betaling aanvaard werd door de betalingsprovider.

   • Voor biljetten in pdf
    Je biljet wordt afgeleverd in je browser. Het wordt eveneens naar je e-mailadres gestuurd, samen met een overzicht van de bestelling. Je kan je biljet digitaal bewaren op je smartphone/tablet of je kan het afdrukken.
   • Voor biljetten op de elektronische identiteitskaart
    Er wordt een bevestiging naar jouw e-emailadres gestuurd, samen met een overzicht van de bestelling. Er wordt geen biljet meegestuurd.

   Een biljet dat je koopt via de website van NMBS heeft dezelfde bewijskracht als een vervoerbewijs dat je koopt in een station, in de trein of via de automatische biljettenverdelers. Biljetten die via Internet worden gekocht zijn niet terugbetaalbaar, noch omwisselbaar.

   Indien je vaststelt dat jouw vervoerbewijs een anomalie vertoont, ben je verplicht de Helpdesk van de NMBS hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen (alle dagen van 7 uur tot 21.30 uur) op het nummer 02/528.28.28 of door het contactformulier in te vullen, en het bewijs van de anomalie te leveren. Indien je toch reist met een dergelijk vervoerbewijs , wordt je beschouwd als een reiziger zonder geldig vervoerbewijs.

   De NMBS is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van de telecommunicatie-apparatuur en/of voor een fout in de programmatuur die je gebruikt voor het versturen of ontvangen van elektronische boodschappen.

 • Stap voor stap: B-dagtrip aankopen
  • Stap 1: Biljet keuze

   Je kunt ook een aantal B-dagtrips kopen via de website van NMBS. Je kiest het vertrek- en bestemmingsstation, de datum en de klas. Daarnaast kies je via de lijsten de B-dagtrip(s) die je wenst aan te kopen. In dit scherm kun je ook meteen de namen invullen van de reizigers die met hetzelfde type biljet zullen reizen.

   Je kunt tot 6 biljetten tegelijk kopen. Die biljetten zijn steeds geldig voor hetzelfde traject en voor hetzelfde type biljet (voor B-dagtrips gaat het hier over leeftijdscategorieën). Je ontvangt één biljet per reiziger.

   Je kunt uiteraard uw reiswensen aanpassen:

   • Geef het vertrek- en bestemmingsstation in: het volstaat de eerste letters van dit station in te geven en de zoekknop ("van", "naar" of "via") aan te klikken en dan de volledige naam van het gewenste station te selecteren.
    Opgelet! Voor B-dagtrips is het bestemmingsstation voorhand bepaald.
   • Kies een reisdatum via de kalender de dag waarop je wilt reizen. Je kunt uw biljet maximaal 31 dagen vóór de reisdatum kopen. Als het product u toelaat om de terugreis op een andere dag af te leggen dan de heenreis, dan kun je hier ook de datum van de terugreis kiezen. Kies je een foute datum, dan krijg je een foutmelding op het scherm, van zodra je naar de volgende stap wilt gaan. Via de kalender kun je zien op welke dagen een bepaalde B-dagtrip beschikbaar is.
   • "Enkele reis" of een "heen- en terugreis": je kunt enkel kiezen tussen enkel of heen en terug indien het gekozen biljet dit toelaat. Bij B-dagtrips gaat het altijd om een heen- en terugreis.
   • Klas: je kunt enkel kiezen tussen 1ste of 2de klas indien het gekozen biljet dit toelaat.

   Je klikt op ‘prijs berekenen’, en krijgt meteen het juiste bedrag te zien.

   Klik op de knop ‘In winkelmandje’ om naar de volgende stap te gaan.

   Indien er verschillende types reizigers zijn voor de B-dagtrip, herhaal je deze stap gewoon nog eens voor de andere types.

  • Stap 2: Winkelmandje

   In het winkelmandje krijg je een overzicht van alle producten die je al hebt gekozen. Hier kun je nog steeds je bestelling aanpassen, of bepaalde biljetten verwijderen.

   • Om een bepaald deel van je bestelling te wijzigen klik op ‘Wijzig’
   • Om een bepaald deel van je bestelling te verwijderen klik op ‘Verwijder’

   Hier kun je ook gemakkelijk extra biljetten toevoegen (bv. voor een andere leeftijdscategorie voor een B-dagtrip). In onze aankoopwizard zie je 3 mogelijkheden:

   • Nieuw biljet: indien je dit kiest ga je opnieuw naar de eerste stap en voeg je een ander biljet naar keuze toe (ook voor een andere route, of een ander type product zoals een B-dagtrip)
   • Biljet voor huisdier: indien je dit kiest, ga je ook terug naar de eerste stap, en kun je de reisgegevens invoeren. Het juiste product is automatisch geselecteerd.
   • Fietsticket: indien je dit kiest, ga je ook terug naar de eerste stap, en kun je de reisgegevens invoeren. Het juiste product is automatisch geselecteerd.

   Voor sommige biljetten heb je een NMBS-code nodig. Die NMBS-code kun je in dit scherm ingeven. Elke code kan slechts 1 keer gebruikt worden. In sommige gevallen zul je zelfs geen betaalwijze moeten kiezen.

   Op deze manier kun je het winkelmandje aanvullen met alle biljetten die je wilt aankopen op de website van NMBS. Wanneer alle producten zijn toegevoegd, kun je overgaan naar stap 3 door te klikken op ‘Volgende: Gegevens betaling’.

  • Stap 3: Gegevens betaling en levering
   Je krijgt een overzicht van het totaalbedrag van jouw bestelling en een overzicht van de mogelijke leveringsmethodes. Voor B-dagtrips is momenteel enkel PDF beschikbaar als leveringsmethode.

   In dit scherm vul je ook alle gegevens in van de betaler. Hier vul je het e-mailadres in van diegene die de bestelde biljetten zal ontvangen.

   In deze derde stap kies je ook de gewenste betalingsmethode.

   Opgelet: om naar de volgende stap te gaan, moet je het vakje aan te vinken waarmee je expliciet instemt met onze Algemene Voorwaarden voor de aankoop van biljetten voor binnenlands verkeer via Internet. Deze Algemene Voorwaarden voor de aankoop van biljetten voor binnenlands verkeer via Internet kun je raadplegen door op de link te klikken.

   Deze stap verbindt jou nog steeds niet tot de aankoop van een biljet.

   Je kunt onze website zonder meer verlaten of terugkeren naar één van de vorige stappen. Ben je akkoord, ga dan verder naar de volgende stap.

   Als alles correct is ingevuld klik je op de knop ‘Betaling’ om naar stap 4 te gaan.

  • Stap 4: Betaling
   Je komt terecht op de server van de betalingsprovider die je betalingsgegevens behandelt met de meest geavanceerde beveiligingssystemen. Naargelang de betaalwijze die je koos, zal je gevraagd worden jouw kredietkaartgegevens in te vullen of zal je doorgestuurd worden naar de site van jouw bank.

   In deze stap verbind je je tot de aankoop van de gevraagde biljetten die, zoals vermeld, niet terugbetaalbaar, noch omwisselbaar zijn.

   De betalingsprovider stuurt ons onmiddellijk het resultaat van de betaling. Werd jouw betaling aanvaard, dan kom je automatisch in het volgende scherm van onze website. Werd om één of andere reden je betaling geweigerd, dan wordt de aankoopprocedure geannuleerd en verlaat je onze website. Indien je de reden van een eventuele weigering wenst te kennen, raden we je aan jouw bank of kredietinstelling te contacteren.

   Veiligheid van de on line-betaling

   Onze site geeft je de keuze tussen twee on line-betaalmogelijkheden. In beide gevallen word je voor de online betaling doorverbonden met de server van onze betalingsprovider. Die behandelt jouw betalingsgegevens met de meest geavanceerde beveiligingssystemen.

   1. Betaling via tele-bankieren

   Beschik je over de mogelijkheid om te tele-bankieren - en je vindt het logo terug op de betalingspagina - dan gebeurt je betaling zoals je dat gewoon bent via tele-bankieren.

   2. Betaling met kredietkaarten

   Wij bieden je ook de mogelijkheid jouw biljet met je kredietkaart te betalen (zie de homepage voor de toegelaten kaarten). Mogelijk heb je daarvoor een kaartlezer (digi-pass) nodig van jouw bank. Je voert eenvoudigweg jouw kredietkaartgegevens in op de server van de betalingsprovider.

  • Stap 5: Bevestiging (en levering)

   Je krijgt van ons de bevestiging dat jouw betaling aanvaard werd door de betalingsprovider.

   Je biljet wordt afgeleverd in je browser en je kunt het onmiddellijk afdrukken. Je biljet wordt eveneens naar jouw e-mailadres gestuurd, samen met een overzicht van de bestelling. Het biljet gebruik je ook als toegangsticket voor de attractie, de beurs, het park, enz.

   Een biljet dat je koopt via de website van NMBS heeft dezelfde bewijskracht als een vervoerbewijs dat je koopt in een station, in de trein of via de automatische biljettenverdelers. Biljetten die via Internet worden gekocht zijn niet terugbetaalbaar, noch omwisselbaar.

   Indien je vaststelt dat jouw vervoerbewijs een anomalie vertoont, ben je verplicht de Helpdesk van de NMBS hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen (alle dagen van 7 uur tot 21.30 uur) op het nummer 02/528.28.28 of door het contactformulier in te vullen, en het bewijs van de anomalie te leveren. Indien je toch reist met een dergelijk vervoerbewijs , wordt je beschouwd als een reiziger zonder geldig vervoerbewijs.

   De NMBS is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van de telecommunicatie-apparatuur en/of voor een fout in de programmatuur die je gebruikt voor het versturen of ontvangen van elektronische boodschappen.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.