Algemene info

 • Treinen
  • Waarom heeft een drukke lijn een trein zonder airco?
   Door het grote aanbod aan treinen over het hele land, moet NMBS af en toe ook oudere toestellen inzetten om iedereen te kunnen bedienen. Niet elke trein kan dan ook eenzelfde uitrusting of comfort bieden aan de reiziger.

   Niet alle treinmaterieel beschikt over airconditioning. Voor de samenstelling van de treinen houdt NMBS in de eerste plaats rekening met het aantal plaatsen. Bovendien kan niet alle materieel op alle spoorlijnen ingezet worden (bv. geen elektrisch materieel op dieselspoorlijnen). Het gevolg is dat de dieselmotorwagens (met airco uitgerust) klanten op minder drukke diesellijnen zullen kunnen plezieren tijdens de zomer, terwijl sommige grote treinen met dubbeldeksrijtuigen op drukke lijnen veel reizigers vervoeren, die niet over airco kunnen beschikken.
  • Alarm gaat af in de trein, wat is dit en wat moet ik doen?
   Je moet niets doen. Je wacht gewoon op de richtlijnen van de treinbegeleider. Die heeft duidelijke instructies als het gaat over het reageren op de verschillende alarmseinen.
  • De trein zit vol, ook de tussenruimtes, is dit veilig?
   Uiteraard is dit veilig. De tonnage van de treinen van NMBS is met een zodanige marge berekend dat het maximale toegestane gewicht nooit overschreden kan worden.
  • Waarom mag ik niet meer op de trein stappen, terwijl deze nog 5 minuten stilstond?
   In het huidige vertreksysteem sluit de begeleider alle deuren wanneer de trein op het punt staat te vertrekken. Behalve die deur waar hij zelf opstapt. Omdat de trein elk moment kan vertrekken, mag de treinbegeleider voor de veiligheid niemand meer toelaten, inclusief via die laatste nog steeds geopende deur.

   Het is geen uitzondering dat de trein enkele seconden of zelfs minuten blijft stilstaan voor het vertrek omdat het sein nog niet op groen staat. Net dan willen sommige reizigers, ondanks uitgebreide sensibiliseringscampagnes over dit onderwerp nog vlug instappen. Dit is gevaarlijk en een zware inbreuk op de veiligheidsregels. Maar de weigering van de treinbegeleider roept regelmatig ongenoegen en zelfs verbale en fysieke agressie op bij verschillende laattijdige reizigers.

   Vanaf 2017 komt er een nieuwe veiligere vertrekprocedure, met 5 eenvoudige stappen:

   1. Na de informatie te hebben ontvangen dat het sein op groen staat, geeft de treinbegeleider het fluitsignaal en sluit hij de deuren.
   2. De treinbegeleider stapt op via de laatste openstaande deur.
   3. Op de trein sluit hij de laatste deur.
   4. Met het draadloze GSM-R communicatiesysteem stuurt hij een bericht naar de treinbestuurder dat alle deuren gesloten zijn en dat de trein kan vertrekken.
   5. De treinbestuurder vertrekt in alle veiligheid.
  • Kan ik een stopcontact gebruiken in de treinen? Komen er nog bij?
   In een groot aantal treinen zijn stopcontacten beschikbaar in elke wagon. De plaats en het aantal hangt af van het type trein/wagon. Uiteraard beseft NMBS het belang en voorziet in de nieuwe treinen een groter aantal stopcontacten.
  • Waarom is er politie aanwezig op de trein? En wat doet het Ticket Control Team?

   Er is inderdaad soms politie aanwezig op de trein. Het gaat dan meer bepaald over de spoorwegpolitie. Vaak zijn er ook brigades van Securail mee aan boord van de trein. Securail is de veiligheidsdienst van NMBS. Zij ondersteunen de treinbegeleider bij de controletaken bij wanbetalers of moeilijke klanten.

   Soms is er ook een 'Ticket Control Team' op de trein aanwezig. Zij doen een meer doorgedreven controle van de vervoersbewijzen.

  • Waarom zoveel eerste klasse wagons voorzien?
   Bij de samenstelling van een trein probeert NMBS ongeveer 15 à 20 % van de zitplaatsen te voorzien voor reizigers in 1ste klas.
   In treinen met rijtuigen is dat geen probleem. Bij treinen met motorstellen is er echter per motorstel een vast aantal plaatsen 1ste klas. Het aantal plaatsen 1ste klas kan dus niet gemoduleerd worden.

   Bijvoorbeeld:
   Treinstellen van het type AM96 (de zogenaamde Deense Neuzen, met rubberen front) bestaan uit 3 vast gekoppelde rijtuigen. 1 daarvan is integraal 1ste klas. De verhouding 1ste klas/2de klas is dan ook niet optimaal.

   Daarom wordt bij treinen met dergelijke materiaal vaak één of meerdere rijtuigen van de 1ste klas gedeclasseerd naar 2de klas. Op die manier kan de optimale verhouding 1ste klas/2de klas behouden worden. En in geval van overbezetting van een trein, kan de treinbegeleider altijd beslissen om de 1ste klas afdeling van de trein open te stellen voor reizigers met en vervoerbewijs 2de klas.
  • Waarom zijn er vandaag minder wagons voorzien aan mijn trein?
   De bezetting van alle treinen wordt continu opgevolgd. Op basis van die cijfers bepaalt NMBS voor elke afzonderlijke trein het aantal benodigde zitplaatsen.
   Met deze gegevens wordt de samenstelling van de treinen bepaald. Hierbij moet NMBS uiteraard rekening houden met:
   • De omloop van het materieel: Eén treinstel wordt immers voor meerdere treinen per dag gebruikt,
   • De mogelijkheden om op bepaalde momenten de trein langer of korter te maken.
   Uiteindelijk probeert NMBS voor alle treinen voldoende zitplaatsen te voorzien, om zo alle reizigers een zitplaats te kunnen bieden.

   In de praktijk moet er natuurlijk rekening gehouden worden met onvoorziene omstandigheden. Een rijtuig of treinstel of locomotief kan defect raken. Hierdoor kan er plots een hele trein, of een deel ervan, niet meer beschikbaar zijn. Soms is er onmiddellijk vervangingsmaterieel beschikbaar, soms niet. Een trein kan ook beschadigd worden (vandalisme, graffiti). Die wordt dan uit omloop genomen waardoor die niet langer beschikbaar is voor de reizigers.
  • Trein raast voorbij perron. Wat zijn de voorschriften?
   Er zijn 3 scenario’s mogelijk:
   • Wanneer een trein bij een voorziene stilstand het perron is voorbijgereden en de treinbestuurder heeft dit opgemerkt, dan stopt de treinbestuurder en neemt hij contact op met de verkeersleiding van Infrabel (=Traffic Control). Indien er zich geen gevaarlijke punten (wissels, ontspoortongen, overwegen, enz..) bevinden tussen de trein en het perron, dan kan Traffic Control toelating geven om de trein terug aan perron te zetten.
    Zijn er wel gevaarlijke punten tussen de trein en het perron, dan moet een seinpost tussenkomen om een eventuele terugkeer naar het perron veilig te laten verlopen.
    Als een veilige terugrit niet mogelijk is, rijdt de trein verder naar het volgende station. Traffic Control licht de verkeersleiding van NMBS (RDV) in die een alternatief zoekt voor de achtergebleven reizigers.
   • Wanneer de treinbestuurder een perron voorbij gereden is uit overtuiging dat hij er niet moet stoppen en dit wordt vastgesteld door treinbegeleider of stationspersoneel, dan wordt Traffic Control ook ingelicht. Traffic Control neemt dan contact op met RDV en met de treinbestuurder. RDV zoekt een alternatief om de reizigers op hun bestemming te krijgen.
   • Sta je op het perron en rijdt er een trein voorbij die niet stopt in het station? Dan wordt in de bemande stations gevraagd om op een veilige afstand te blijven. Je gaat dan best weg van de perronboorden.
  • Hoe komt dat een trein langer over een traject doen ivm met vroeger?

   Er zijn verschillende oorzaken voor een rittijdverlenging:

   • Werkzones, ingericht door Infrabel, waarbij de trein verplicht traag moet rijden (trillingen, veiligheid van de arbeiders nabij het spoor, …)
   • NMBS vervoert steeds meer reizigers. Dit wil ook zeggen dat in de stations meer reizigers moeten in- of uitstappen, waardoor op verschillende plaatsen ook de stilstand in het station verlengd is.
   • Doordat er meer reizigers moeten vervoerd worden, moet de NMBS ook grotere, langere en dus zwaardere treinen inzetten. Optrekken en vertragen in stations duurt dus ook iets langer, zelfs met de nieuwere, sterkere locomotieven.
  • Hoe zit het met WiFi voorzieningen op de treinen?
   Veel treinreizigers hebben al internettoegang op de trein via bijvoorbeeld hun smartphone. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van de dataverbinding van hun telecomoperator. NMBS wil zich in de eerste plaats focussen op hun core business: klanten veilig en punctueel op hun bestemming brengen.
 • Stations
 • Webapplicaties
 • Varia
  • Ik krijg geen reactie van de klantendienst, waar kan ik terecht?
   Neem contact via onze online formulier.
  • Wordt er iets gedaan aan de koperdiefstallen bij NMBS?
   Elke NMBS-medewerker meldt onmiddellijk elke vaststelling van verdachte feiten aan de centrale meldkamer Securail. Ook Infrabel heeft specifieke richtlijnen uitgevaardigd voor zijn personeel. Na de vaststelling van een kabeldiefstal gaat een technische ploeg van Infrabel direct de schade ter plaatse herstellen. Elke diefstal van kabels wordt gedetecteerd op de seinhuizen van Infrabel. Natuurlijk wordt bij elk geval van koperdiefstal ook klacht neergelegd bij de politie.
   Koperdiefstallen volledig uitsluiten is heel moeilijk. Het is voor de NMBS-groep onmogelijk om de 3500 km spoor volledig af te sluiten of op andere wijze doorlopend te beschermen.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.