NMBS benadrukt dat nieuwe M7-treinen voldoen aan allernieuwste Europese normen voor toegankelijkheid personen met beperkte mobiliteit - 23 december 2015

logo NMBS

Bij de bestelling van de M7-dubbeldeksrijtuigen diende rekening gehouden te worden met een aantal beperkingen van het Belgische spoornet:

 • NMBS koos voor dubbeldeksrijtuigen omwille van de beperkte capaciteit in de verzadigde Noord-Zuidverbinding en de beperkte lengte van de perrons, onder meer in Brussel-Centraal. NMBS kan het aantal zitplaatsen dus op de eerste plaats in de hoogte uitbreiden.
 • De haltes in België hebben momenteel drie verschillende perronhoogtes (28 cm, 55 cm en 76 cm):
  • Slechts 24 procent van de perrons is momenteel op de standaardhoogte van 76 cm. Ter vergelijking, in Nederland zijn alle perrons op dezelfde hoogte.
  • De aanpassing van de perrons naar één standaardhoogte zal nog vele jaren vergen. Deze standaardisering van de perrons is alvast één van de prioritaire elementen in de visie van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant. Daarom heeft NMBS de geplande aanpassingen ook als een van haar prioriteiten opgenomen in haar voorstel van investeringsplan voor de Belgische spoorwegen.
  • Concreet moet in de loop van de volgende jaren bij de aanschaf van nieuw materieel minstens met perronhoogtes van 55 en 76 cm rekening gehouden worden.

Bij de beoordeling van de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit tot het rollend materieel, moet niet alleen gekeken worden naar de instaphoogte van het voertuig maar ook rekening gehouden worden met de eventuele helling binnenin het voertuig.

Bij de bestelling van het M7-materiaal werd in elke trein een specifiek voertuig voor personen met beperkte mobiliteit toegevoegd. Het ontwerp van dit voertuig voldoet volledig aan de allernieuwste Europese normen gepubliceerd in 2014. Het multifunctionele rijtuig is per zitplaats ongeveer de helft duurder dan een gewoon rijtuig tweede klas.

Het multifunctionele rijtuig beschikt verder over een zeer ruim toilet en een aangepast intercomsysteem voor rolstoelgebruikers. Maar alle rijtuigen zijn uitgerust met meer prioritaire zitplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit, dubbele handgrepen op de trappen en duidelijk leesbare informatieschermen.

Dialoog met stakeholders

Het M7-concept werd in het afgelopen jaar uitgebreid besproken met de stakeholders die de reizigers vertegenwoordigen, inclusief de personen met beperkte mobiliteit.

 • In november 2014 werden 8 focusgroepen bestaande uit telkens 8 personen uitgenodigd om hun noden en behoeften te kennen en hen via computersimulaties kennis te doen nemen van het interieur en exterieur van de nieuwe treinen.
 • Hiervoor werden volgende stakeholders uitgenodigd: ACTP, de mobiliteitsraad van de Federale Adviesraad voor Ouderen, de Gezinsbond, het Gebruikerscomité, de Fietsersbond, Navetteurs.be, TreinTramBus en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap.
 • Naast een aantal aparte vergaderingen in de loop van 2015 werd in oktober 2015 in Brugge een bezoek georganiseerd aan een M7-maquette (afdeling 1ste en 2de klas) op ware grootte. Ook voor dit bezoek werden de betrokken stakeholders uitgenodigd.
 • De opmerkingen die tijdens al deze consultaties werden gemaakt, werden – in zover technisch en financieel mogelijk – in het finale ontwerp verwerkt.

Besluit

Met het M7 BDx-rijtuig (het multifunctionele rijtuig) zal NMBS beschikken over rollend materieel dat in Europa tot het beste kan worden gerekend op het vlak van infrastructuur en comfort voor personen met beperkte mobiliteit binnenin het rijtuig.

NMBS benadrukt dat voor de eerste keer in haar geschiedenis stakeholders en reizigers op een dergelijk uitgebreide schaal werden geconsulteerd vooraleer tot de bestelling over te gaan. Het is daarom des te betreurenswaardiger dat de afgelopen dagen een aantal een aantal ongefundeerde opmerkingen werden gemaakt over de toegankelijkheid van de M7-treinen.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.