Activiteiten van de NMBS

Vijf directies

NMBS telt vijf directies, elke directie heeft een zeer specifiek takenpakket.

Stations

De directie Stations is verantwoordelijk voor de stations en stopplaatsen, de parkings, de gebouwen en terreinen van de NMBS. Zij staat in voor de bouw, de renovatie, de aan- of verkoop, de verhuur en alle aspecten van het beheer van alle gebouwen en terreinen: exploitatie, spacemanagement, onderhoud, herstellingen, netheid...Meer weten

Finance

De Directie Financiën heeft drie hoofdtaken: beheer van tresaurie en financiering de boekhouding controle op het financieel beheer, de inkomsten en de uitgaven. 
Deze directie beheert ook de aankopen van NMBS en de logistieke keten voor de werkplaatsen en de investeringen van het bedrijf. De dienst is ook verantwoordelijk voor de investeringsprogramma's en het investeringsbudget van de onderneming. Meer weten

Transport

De directie Transport organiseert het nationale treinaanbod, van het opmaken van de dienstregelingen tot het in real time opvolgen van het treinverkeer. Daarnaast staat ze in voor de informatie naar de reizigers toe. De directie is ook verantwoordelijk voor het beheer van het rollend materieel, de treinbestuurders, treinbegeleiders en de veiligheid. Meer weten

Technics

De directie Technics staat in voor de aankoop, de modernisering en het onderhoud van het rollend materieel. De opdracht van de directie bestaat erin de klanten voldoende, veilig en betrouwbaar materieel ter beschikking te stellen dat aangepast is aan de operationele en commerciële behoeften om de reizigers een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen aanbieden. Meer weten

Marketing & Sales

De directie Marketing & Sales is verantwoordelijk voor de commerciële strategie, de marketing, de communicatie met de klant, de verkoop van de producten en diensten van NMBS en de dienstverlening aan de klant. Marketing & Sales is belast met de klantstrategie in de brede zin van het woord en heeft als doel treintickets te verkopen en de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant te verbeteren.Meer weten

De stafdiensten

Naast de vijf directies telt NMBS ook een aantal omkaderende stafdiensten.

Strategy & Economic

Deze stafdienst bestaat uit drie afzonderlijke delen:

  • De stafdienst “Strategy & Economic Analysis” speelt een cruciale rol in de opvolging van de engagementen van de NMBS t.a.v. de Staat, zoals vastgelegd in het beheerscontract en de vervoersovereenkomst. Daarnaast heeft deze stafdienst een belangrijke rol in de voorbereiding, opvolging en evaluatie van de strategie van het bedrijf.
  • De dienst Legal Affairs behandelt alle juridische vragen en problemen waarmee NMBS en haar filialen kunnen geconfronteerd worden in het kader van haar activiteiten en strategische keuzes.
  • Het 'secretariaat beheersorganen' ondersteunt het directiecomité van NMBS

Corporate Communications & Public Affairs

De stafdienst Corporate Communication & Public Affairs verzorgt de contacten met de media, de externe communicatie over de strategie en de activiteiten van de onderneming en de interne communicatie naar het personeel. De dienst werkt ook aan een beter begrip voor het beleid van NMBS door een vertrouwensrelatie op te bouwen bij de stakeholders.

Human Ressources

De stafdienst Human Resources (B-HR) ondersteunt als missie alle directies en stafdiensten op vlak van personeelsbeleid. Ze houdt daarbij rekening met de dagelijkse werking en de specifieke noden van de NMBS. 

ICT

IT staat in voor het informaticabeleid en de ontwikkelingen en projecten op IT-vlak.

RER-GEN

De dienst RER-GEN (B-RG) staat in voor de ontwikkeling van het voorstedelijk net en zorgt voor de promotie en communicatie zodat het grote publiek op de hoogte is en de dienst optimaal gebruikt.

Dochterondernemingen

NMBS beschikt over een aantal dochterondernemingen waar zij geheel of gedeeltelijk aandeelhouder van is. Op die manier kan NMBS vlot samenwerken met andere partners in binnen- en buitenland. De dochterondernemingen staan in voor gespecialiseerde opdrachten en zijn voornamelijk actief in het goederenvervoer en het internationale reizigersvervoer.

Meer weten over de filialen

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.