De NMBS-Groep rekruteerde 1.465 personeelsleden in 2011 - 18 april 2012

Logo NMBS holding

Brussel, 5 januari 2012. De hernieuwde rekruteringscampagne van de NMBS-Holding was een schot in de roos. De doelstelling om 1300 nieuwe medewerkers aan te werven voor de NMBS-Groep werd niet alleen gehaald maar zelfs overtroffen. In 2011 werden in totaal 1.465 aanwervingen verricht. De nieuwe kanalen gericht op de knelpuntberoepen wierpen hun vruchten af: de NMBS-Groep slaagde erin 321 technici-elektromecanicienste overtuigen voor een tewerkstelling bij de Groep, een stijging met 32% ten opzichte van 2010 (toen 243). Voor 2012 wordt eenzelfde objectief nagestreefd, al worden niet alle vertrekken gecompenseerd.

In 2002 telde de NMBS-Groep 41.458 voltijdsequivalenten (VTE). Tien jaar later is dit aantal geslonken met 15%. Vandaag bestaat het personeelsbestand uit 35.507 VTE’s. Dat heeft vooral te maken met de “omgekeerde” leeftijdspiramide van het spoorwegpersoneel: 55% van de medewerkers van de NMBS-Groep zal tussen nu en 2020 met pensioen gaan. Het was dan ook van belang om de succesrijke communicatiecampagne rond het werkgeversimago, die de sinds vijf jaar wordt gevoerd, daadkrachtig verder te zetten. Daarbij werd natuurlijk rekening gehouden met de evolutie van de noden en ingespeeld op nieuwe communicatie- en rekruteringstechnieken.

Terwijl er de voorbije jaren vooral operationele spoorwegberoepen nodig waren (treinbestuurder, treinbegeleider…), werd in 2011 gefocust op twee specifieke profielen: technici (elektromechaniciens, bankwerkers, mechaniciens, werfopzichters en technici voor o.a. gebouwen) en ingenieurs (burgerlijke en industriële). Voor die knelpuntberoepen is de vraag op de arbeidsmarkt immers groter dat het aanbod.

Typisch voor de campagne 2011 was ook het innovatieve karakter. Naast de internetsite www.despoorwegenwervenaan.be werd een gratis sms-nummer gelanceerd en werden ook sociale media ingeschakeld. Er werd ook beroep gedaan op een nieuwe formule “Refer a Friend”. Die bestaat erin dat een personeelslid een premie van 500 euro kan opstrijken door een persoon uit de familiale of vriendenkring aan te bevelen. Voorwaarde is wel dat die man of vrouw ook daadwerkelijk wordt aangeworven en na een jaar nog steeds op post is. De formule geldt ook enkel voor specifieke knelpuntprofielen.

Het objectief van 1300 aanwervingen in 2011 werd ruim overtroffen: de teller stond eind december op 1465. “In 2011 hebben we inderdaad 1.465 externe medewerkers aangetrokken”, vertelt directeur-generaal HR Sven Audenaert, “207 meer dan in 2010. Maar dat aantal compenseert het aantal mensen dat met pensioen ging niet volledig en verklaart de verdere daling van ons personeelsbestand”. We gaven ook een 400-tal medewerkers de kans om een nieuwe job binnen de NMBS-Groep aan te vatten. Opvallend is ook dat 21% van de nieuwe medewerkers veertigplusser is.”

De NMBS-Holding heeft haar inspanningen vanzelfsprekend vooral toegespitst op de knelpuntberoepen, zoals technici-elektromechanica. En ook daar werden mooie resultaten opgetekend. “Ondanks de krapte op de Belgische en Europese arbeidsmarkt zijn we erin geslaagd om 321 technici-elektromechanica aan te werven. Dat zijn er meer dan de 243 in het recordjaar 2010 en stemt overeen met een stijging voor dat beroep met 32%.”

Er zijn twee verklaringen voor dit fenomeen. Ten eerste blijven de spoorwegen een aantrekkelijke werkgever. Maar ook de resultaten van de nieuwe campagnes en de nieuwe aanwerving­kanalen blijven niet uit:

  • 50 technici elektromechanica werden gevonden via selectiebureaus/headhunters
  • 18 via de actie “Opel Antwerpen”
  • 12 via “pre-screening (mensen die niet over het vereiste diploma beschikken maar die voldoende ervaring hebben voor de functie)
  • 48 via de actie “Refer a Friend”
  • 32 via de Jobday in Schaarbeek waar je nog op dezelfde dag kon worden aangeworven.

Alle kandidaten voor een functie bij de NMBS-Groep kunnen zich inschrijven via de site www.despoorwegenwervenaan.be. In 2011 werd deze site 764.675 keer bezocht, wat resulteerde in 28.526 inschrijvingen. De Facebook-campagne bracht 17.464 bezoekers op de site en zorgde voor 145 kandidatuurstellingen.

In 2012 is het opnieuw de bedoeling om ongeveer 1300 mensen aan te werven. Naast knelpuntberoepen wordt dit jaar ook gezocht naar nieuwe treinbestuurders, bestuurders-rangeringen, treinbegeleiders, onthaal- en verkoopsbedienden, rangeerders en veiligheids­bedienden. De actie “Refer a Friend” wordt voortgezet en er komen nieuwe Jobdays in Gent, Antwerpen en Mechelen.

“Het ontbreekt dus niet aan uitdagingen voor ons rekruteringsteam, maar we gaan ervoor!!”, besluit Sven Audenaert.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.