Hoge kosten en lage inkomsten – actie nodig - 28 mei 2015

logo NMBS NMBS wordt geconfronteerd met belangrijke uitdagingen op het vlak van de voorbereiding op de opening van de markt voor het reizigersvervoer, en dat binnen een klimaat van besparingen. De gezondmaking van de financiën en het stoppen van de schuldopbouw zijn daarbij cruciaal. In dat verband heeft NMBS een internationale vergelijking (benchmark) met vergelijkbare treinoperatoren uitgevoerd om haar kosten- en inkomstenstructuur in kaart te brengen.

Nood aan flexibel tarievenbeleid en kostenvermindering

Hoge kosten en lage inkomsten voor NMBS

Uit de benchmark blijkt dat de commerciële inkomsten (omzet uit verkoop) uit het reizigersvervoer 34 procent lager liggen dan het gemiddelde van de vergelijkbare operatoren. Per reizigerkilometer ontvangt NMBS een gemiddelde van 6,4 eurocent (in vergelijking met 9,7 eurocent). In totaal levert dat NMBS 629 miljoen euro per jaar op. Indien de commerciële inkomsten van NMBS op het niveau van het gemiddelde van de andere operatoren zouden liggen, zou dat NMBS 330 miljoen euro extra opleveren.

De kosten voor het reizigersvervoer (los van de infrastructuurvergoeding en de stations) liggen dan weer 9 procent lager bij het gemiddelde van de andere operatoren (16,9 euro per treinkilometer in vergelijking met 15,4 euro). Dat komt neer op 110 miljoen euro aan meerkosten op een totaal van 1,266 miljard euro.

De resultaten van de benchmark stemmen overeen met eerdere oefeningen: zo ligt het standaardtarief voor een 2de klas ticket bij NMBS gemiddeld 45 procent lager dan het gemiddelde van 15 andere West-Europese operatoren.

Verder blijkt dat het gemiddeld aantal reizigers per station per dag 13 procent lager ligt in vergelijking met het gemiddelde van de vergeleken operatoren, een verschil dat oploopt tot maar liefst 221 procent voor de onbemande stopplaatsen.

Het feit dat NMBS de hoogste infrastructuurvergoeding in West-Europa betaalt, helpt ook niet.

NMBS beschikt over een beperkt aantal mogelijkheden om de balans tussen inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Dotaties, tarieven, het aanbod en de infrastructuurvergoeding worden vastgeklikt in het beheerscontract met de overheid. Dat betekent dat NMBS enkel vat heeft op de efficiëntie van de eigen interne werking.

Oplossingen: nood aan commerciële flexibiliteit

Indien rekening wordt gehouden met de ontvangen overheidsdotaties verkleint het inkomstenverschil tussen NMBS en de andere operatoren tot 5 procent. De besloten vermindering van de dotaties betekent wel dat deze minderontvangst via andere inkomstenkanalen (met name het tarievenbeleid) moet worden opgevangen.

NMBS beschikt over enkele mogelijkheden om de inkomsten te verhogen, waaronder een aanpassing van de tarieven, een differentiëring van de tarieven in functie van het moment van de reis zelf of het boeken van de reis. Ook het aantal reizigerscategorieën dat gratis reist, kan herzien worden en NMBS kan zich meer richten op producten met hogere inkomsten per reizigerkilometer.

Oplossingen: verbetering kostenstructuur

NMBS heeft zich tot nog toe gefocust op traditionele verkoopskanalen. De klanten kiezen echter steeds meer voor alternatieve kanalen (automaten, internet), wat de mogelijkheid biedt de verkoop aan de loketten af te bouwen.

De gemiddeld oudere leeftijd van de NMBS-vloot zorgt voor hogere onderhoudskosten in de werkplaatsen: de modernisering en standaardisering van de vloot kan daar soelaas brengen, alsmede de betere inplanning van werktijden om de flexibiliteit van het onderhoud te verhogen. Moderne technieken op het vlak van onderhoud en voorraadbeheer kunnen de kosten ook drukken.

Ook moet ernaar gestreefd worden de productiviteit van het personeel op eenzelfde niveau te brengen als die van vergelijkbare operatoren.

Verder is er ruimte voor centralisering van overheadfuncties en automatisering van administratieve routinetaken.

Documenten

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.