Bijna 200 processen-verbaal voor het betreden van de sporen - 07 mei 2015

Securail, de spoorwegpolitie van de federale politie en de lokale politie hebben langs de sporen een grote repressieactie gehouden

Op 27, 29 en 30 april organiseerden de Spoorwegpolitie van de federale politie, de lokale politie en Securail een grote nationale actie in de strijd tegen trespassing, dat wil zeggen de aanwezigheid van niet-gemachtigde personen op en langs de sporen. Dit fenomeen steekt jammer genoeg meer en meer de kop op, zowel bij jongeren die het spoorwegdomein als een speelterrein beschouwen als bij personen die de kortste weg nemen om bijvoorbeeld naar een parking te gaan. Ze lopen echter het risico daarbij het leven te verliezen.

Bijna dagelijks krijgt het dispatchingcentrum van NMBS en Traffic Control van Infrabel oproepen met de melding dat er zich personen langs de sporen bevinden. Gelet op de daarbij behorende risico’s en gevaren wordt aan de treinbestuurders steeds gevraagd te vertragen. Soms zijn ze zelfs verplicht om te stoppen om een ongeluk te voorkomen. Maar ongelukken zijn soms onvermijdelijk. Zo lieten in 2014 9 personen het leven en 7 anderen raakten zwaargewond toen ze bij het oversteken van de sporen op een ongeoorloofde plaats door een trein werden gegrepen. Zonder nog maar te spreken over de gevolgen voor de treindienst met vaak een hele reeks vertragingen die duizenden reizigers in de problemen brengen. In 2014, volgens cijfers die recent door Infrabel werden gecommuniceerd, bleek het aantal vertragingen te wijten aan “trespassing” te zijn gestegen met 14,5 procent in vergelijking met 2013. Dat komt neer op een totaal van 62.741 minuten of een gecumuleerde dagelijkse vertraging van bijna drie uur. Ter herinnering, trespassing is wettelijk verboden. De overtreders riskeren een boete die tot 3000 euro kan bedragen.

De actie is ook gericht op overwegen. De weggebruikers leven de verkeersregels niet na en brengen op die manier hun eigen leven en mogelijk dit van anderen in gevaar door hun gehaastheid, onvoorzichtigheid, verstrooidheid en roekeloze gedrag.

Het is bij wet verboden om zich op een overweg te begeven wanneer de slagbomen in beweging of gesloten zijn, wanneer de rode knipperlichten branden en wanneer het geluidssein weerklinkt. Het gaat om een van de zwaarste inbreuken op de wegcode en de overtreder kan voor de politierechtbank gedagvaard worden. Voor automobilisten betekent dit een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

Om de mensen die zich niet van de gevaren bewust zijn af te raden zich op de sporen te wagen, hebben Securail en de geïntegreerde politie enkele dagen geleden, net zoals de voorbije jaren, een nationale repressieactie gehouden. 16 teams van Securail, de 11 posten van de spoorwegpolitie en 10 zones van de lokale politie werden hiervoor ingezet.

Enkele cijfers:

  • Er werden 219 patrouilles uitgevoerd (112 door Securail, 68 door de Spoorwegpolitie en 39 door de lokale politie).
  • Er werden 121 verschillende hotspots (risicoplaatsen) vastgelegd en gevolgd (82 door Securail, 54 door de Spoorwegpolitie en 14 door de lokale politie, waarvan sommige gemeenschappelijk waren).
  • Er vonden 13 gezamenlijke controles plaats.
  • Er werden 199 pv’s opgesteld (47 door Securail, 140 door de Spoorwegpolitie en 12 door de lokale politie).

Dergelijke repressieve acties zullen in de loop van het jaar worden herhaald, onder meer deze zomer.

Sensibilisering van mogelijke overtreders is eveneens belangrijk. Infrabel heeft vorig jaar nog een nationale campagne gelanceerd. De infrastructuurbeheerder heeft een wijzigende lijst van 80 gevoelige punten of hot spots gedefinieerd. Er worden ook maatregelen genomen zoals de installatie van struikelmatten en barrières.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.