Onzin op voorpagina L’Echo - 05 mei 2015

Opnieuw publiceerde de krant foutieve info over NMBS, waarbij het gemiddeld aantal reizigers in een specifiek station berekend wordt op basis van een driedagenweek.

Gezien de draagwijdte van de berekeningsfout in het financiële dagblad L’Echo, vindt de CEO van NMBS Jo Cornu het nodig de info te corrigeren. Op de voorpagina van 5 mei publiceerde L’Echo een kost per opstappende reiziger voor de stations Bergen en Luik, op basis van een driedagenweek.

Deze berekening van het aantal reizigers per week is gebaseerd op de optelsom van een weekdag, een zaterdag en een zondag, wat een totaal geeft voor een week bestaande uit drie dagen. Voor NMBS (en niet voor L’Echo?) bestaat een week echter uit vijf weekdagen, een zaterdag en een zondag. Bijgevolg ontvangt het station Bergen elke week gemiddeld 51.604 reizigers en niet 13.868 zoals in L’Echo staat. Voor het station Luik-Guillemins komt dit neer op gemiddeld 103.689 reizigers per week en niet 33.821 reizigers.

NMBS betreurt dat dergelijke onzin gepubliceerd werd op de voorpagina van een krant, waarvan de meerwaarde toch de uitvoerige cijferkennis is.

Daarenboven herkent NMBS zich niet in de stelling van L’Echo dat de gecommuniceerde budgetten voor de werkzaamheden aan het station in Bergen niet overeenstemmen met de realiteit. NMBS bevestigt dat het globale in 2015 beschikbare budget (dus voor 2015 en wat van voorgaande jaren overgedragen werd) voor de werkzaamheden in Bergen effectief 22,8 mln. euro bedraagt.

Wat betreft de planning, zijn de werven van de spoorweginfrastructuur en die van het stationsgebouw niet met elkaar verbonden. In die mate dat de werven van infrastructuurbeheerder Infrabel geen hinder zullen ondervinden door de vertraging bij de werken aan het stationsgebouw.

NMBS heeft ten slotte nooit verborgen dat de vele beroepsprocedures omtrent het project Bergen voor een vertraging van maar liefst twee jaar hebben gezorgd. De werkzaamheden zullen afgerond worden in 2018.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.