NMBS past voorziene sancties toe in geval van niet aangekondigde werkonderbrekingen - 24 oktober 2014

logo NMBS Klanten van NMBS werden recent gegijzeld door niet aangekondigde werkonderbrekingen. Het directiecomité van NMBS heeft dan ook, na inwinning van advies bij HR-Rail, beslist het voorziene tuchtstatuut toe te passen zoals onderhandeld met de vakbonden.

De acties van minder dan 200 spoorwegmedewerkers op 17, 20 en 21 oktober veroorzaakten immers:

  • de volledige of gedeeltelijke afschaffing van 551 treinen;
  • 8.018 minuten vertraging op een totaal van 681 treinen;
  • wat een impact had op minstens 160.000 reizigers;
  • en NMBS inkomsten ontnam, zonder nog rekening te houden met andere financiële gevolgen.

In 2013 heeft NMBS overigens met de erkende organisaties een protocol van sociaal akkoord ondertekend dat het mogelijk maakt om bij problemen in dialoog te treden teneinde oplossingen te zoeken die geen gevolgen hebben voor de klanten.

In die context moet een staking het laatste redmiddel blijven, en omkaderd zijn door de officiële hiërarchische structuren van de vakbonden, waar enkel naar teruggegrepen wordt als de sociale dialoog verbroken is.

Ondanks de permanente structuren van sociaal overleg die binnen NMBS bestaan en het sociaal overleg dat de laatste maanden nog intenser was dan anders, werd geen stakingsaanzegging ingediend voor 17, 20 en 21 oktober.

Bijgevolg moeten deze stakingen als niet aangekondigde werkonderbrekingen gezien worden. Het is onaanvaardbaar dat enkele spoorwegmedewerkers geheel straffeloos de dienstverlening aan onze klanten verstoren, het imago van ons bedrijf onherstelbare schade toebrengen en het sleutelbegrip van openbare dienstverlening, wat deel uitmaakt van de basisopdrachten van NMBS, compleet miskennen.

Uit correctheid tegenover de klanten die werden gestraft en uit rechtvaardigheid tegenover de medewerkers die ervoor hebben gekozen de sociale akkoorden wel te respecteren, moeten de sanctiemaatregelen waarin voorzien is in geval van wilde staking, toegepast worden.

Dit moet beschouwd worden als een toepassing van het sociaal akkoord in geval van een wilde staking die geen emotionele reactie is op een uitzonderlijke situatie.

Na inwinning van advies bij HR-Rail heeft het directiecomité van NMBS dan ook beslist om, conform aan het voorziene tuchtstatuut, volgende sancties te treffen:

  • strenge vermaning;
  • inhouding op hun premies van 12,50 €.
Het is evident dat de niet gepresteerde uren niet betaald worden.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.