NMBS Holding heeft haar €1,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme overgedragen aan Infrabel in het kader van de hervorming van de NMBS Groep - 06 januari 2014

NMBS logo

N.M.B.S. Holding NV van publiek recht (NMBS Holding) kondigt aan dat het haar €1,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme dd. 16 maart 2012 (het EMTN Programma) met ingang van 1 januari 2014 heeft overgedragen aan Infrabel NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel (RPR Brussel 869.763.267) (Infrabel) in het kader van de hervorming van de NMBS Groep.

Notes uitgegeven onder het EMTN Programma zijn toegelaten tot de handel op de Euro MTF Markt en toegelaten tot de notering op de officiële lijst van de beurs van Luxemburg. Tot op heden werden volgende series van Notes uitgegeven onder het EMTN Programma:

  • €80.000.000 3,75% Notes met vervaldatum 4 mei 2023 (ISIN BE6237239429)
  • €90.000.000 3,616% Notes met vervaldatum 25 mei 2023 (ISIN BE6238416554)
  • €500.000.000 3,95% Notes met vervaldatum 27 maart 2024 (ISIN BE6235391370)
  • €75.000.000 4,00% Notes met vervaldatum 19 april 2027 (ISIN BE6236397731)

De overdracht van het EMTN Programma aan Infrabel werd uitgevoerd met juridisch effect vanaf 1 januari 2014 door middel van een partiële splitsing door NMBS Holding naar Infrabel van bepaalde activa en passiva die verbonden zijn aan de infrastructuurbeheerder.

Het splitsingsvoorstel werd goedgekeurd door de raden van bestuur van NMBS Holding en Infrabel op 15 november 2013 en werd bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel neergelegd in overeenstemming met artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 7 november 2013 tot hervorming van de structuren van NMBS Holding, Infrabel en NMBS. Op 19 december 2013 en 20 december 2013, hebben de aandeelhoudersvergaderingen van respectievelijk Infrabel en NMBS Holding hun goedkeuring gegeven voor de partiële splitsing waardoor Infrabel van rechtswege de emittent onder het EMTN Programma en de Notes is geworden. Ten gevolge daarvan heeft Infrabel alle verplichtingen van NMBS Holding onder het EMTN Programma, de Notes en alle daaraan gerelateerde overeenkomsten, overgenomen. NMBS Holding zal hier geen verdere verplichtingen onder hebben.

Een buitengewone vergadering van de houders van de hierboven opgelijste Notes (de Notehouders) werd gehouden op 4 december 2013. Tijdens deze vergadering keurden de Notehouders de schrapping goed van paragraaf 9(h) (Redemption following a Material Subsidiary Reorganisation) en gerelateerde definities van de algemene voorwaarden van de Notes (de Voorwaarden). Deze resolutie is bindend voor alle Notehouders (ongeacht of zij voor of tegen het besluit stemden) en het resultaat is dat de hervorming van de NMBS Groep geen put-optie onder de Voorwaarden met zich zal meebrengen.

Ingevolge de partiële splitsing worden de Voorwaarden geacht automatisch bijgewerkt te zijn om de wijziging van emittent van NMBS Holding naar Infrabel weer te geven. Als gevolg daarvan moet enige verwijzing naar de emittent (issuer) onder de Voorwaarden gelezen worden als een verwijzing naar Infrabel in de plaats van NMBS Holding en de verschillende bepalingen van de Voorwaarden moeten overeenkomstig geïnterpreteerd worden.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.