NMBS schrapt bestelling V250-treinen bij AnsaldoBreda - 27 mei 2013

press

Lacunes in ontwerp met mogelijke gevolgen voor veiligheid

Vier maanden nadat de hogesnelheidstrein Fyra uit de dienst werd genomen, blijkt uit grondig onderzoek dat het ontwerp van de V250-trein fundamentele lacunes vertoont met mogelijk zware gevolgen voor zowel betrouwbaarheid als veiligheid. Ook de kwaliteitsbewaking van de bouw van de trein is ontoereikend. In deze omstandigheden kan NMBS niet anders dan de bestelling van haar V250-stellen schrappen.

NMBS en NS Hispeed namen op 17 januari de hogesnelheidstrein uit de dienst omwille van forse schade aan enkele stellen als gevolg van het zware winterweer. NMBS gaf daarop AnsaldoBreda drie maanden de tijd - op straffe van de volledige schrapping van het contract - om de drie door NMBS aan te kopen treinstellen op het contractueel vereiste kwaliteitsniveau te brengen.

Het aantal vragen en twijfels is echter sinds de stillegging van het verkeer alleen maar toegenomen, ook al omdat op een ganse reeks (fundamentele) vragen voorstellen voor technische oplossingen uitbleven. Ook de vraag naar een volledig en uitgebreid actieplan bleef onbeantwoord. De gezamenlijke externe expert van NS en NMBS, Mott MacDonald (UK), wijst in zijn “second opinion” op een aantal fundamentele problemen die enkel na lange tijd en mits forse bijkomende investeringen mogelijk kunnen worden opgelost.

NMBS nam daarbovenop een tweede extern bureau – Concept Risk (FR) – onder de arm om de technische betrouwbaarheid van de trein onder de loep te nemen. Dat advies stelt serieuze vragen bij zowel het ontwerp als de bouw van de trein, met forse gevolgen voor (de kost van) het onderhoud. Niet alleen de betrouwbaarheid maar ook de veiligheid van de trein komt daardoor in het gedrang.

De verslagen stellen onder andere vragen bij het ontwerp van het remsysteem, het batterijstelsel, vroegtijdige roestvorming als gevolg van statische elektriciteit alsook ontoereikende bescherming van de elektrische kabels onderaan de trein, naast een ganse reeks andere elementen. Een volledige revisie om alle problemen op te lossen zou 17 tot 24 maanden vergen.

Echter, ook bij de betrouwbaarheid van de leverancier, AnsaldoBreda, kunnen heel wat vragen gesteld worden. Zo zouden immers de treinen al in 2007 geleverd worden. Ook bestaat er heel wat twijfel over de financiële gezondheid van AnsaldoBreda, met alle gevolgen van dien op het vlak van de garantieregeling.

Op basis van deze elementen geeft de Raad van bestuur het mandaat aan haar afgevaardigd bestuurder om de levering van de V250-stellen te weigeren, het contract met AnsaldoBreda stop te zetten en de bankgaranties op de al betaalde voorschotten te lichten.

“Als gedelegeerd bestuurder van een openbare vervoermaatschappij kan ik niet aanvaarden dat onze klanten met NMBS-hogesnelheidstreinen worden vervoerd die niet aan de meest strikte vereisten op het vlak van kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid voldoen. Deze treinen zijn niet goed en AnsaldoBreda moet dit inzien,” aldus Marc Descheemaecker, CEO van NMBS.

Focus op de reiziger

De aandacht van NMBS richt zich nu volledig op het aanbieden van een stevig treinaanbod tussen België en Nederland. NMBS en NS zetten sinds 18 februari een rechtstreekse trein in tussen Brussel en Den Haag die inmiddels acht verbindingen per dag verzekert. NMBS zal haar partners, NS en de Nederlandse staat, voorstellen die frequentie vanaf september in een eerste fase te verhogen tot 10 verbindingen per dag. Verder hoopt NMBS de frequentie tot 12 te brengen, zeven op zeven, vanaf december, alsook deze verbinding door te trekken tot Amsterdam.

NMBS heeft Thalys gevraagd haar hogesnelheidsaanbod tussen Brussel en Amsterdam te verhogen tot 12 verbindingen. NMBS is aandeelhouder van Thalys. De verhoging zou kunnen ingaan vanaf december 2013. NMBS pleit als aandeelhouder van Eurostar tevens voor het inleggen van een verbinding Londen-Brussel-Amsterdam vanaf 2016 (2 frequenties per dag).

Ook is NMBS bereid een studie aan te gaan voor een klassieke treinverbinding Antwerpen-Eindhoven. NMBS bevestigt haar engagement om alle afspraken met de Nederlandse partners na te komen, en samen in goede verstandhouding een optimale dienstverlening voor de reizigers te realiseren.

Bankgaranties stellen investering veilig

De NMBS heeft nog geen V250-treinstel aanvaard en afgenomen. De reeds gedane voorschotbetalingen ten bedrage van ongeveer 37 miljoen EUR zijn volledig gedekt door bankgaranties en door parent company garanties en kunnen dus volledig worden gerecupereerd.

NMBS stelde AnsaldoBreda in januari in gebreke voor onder meer bepaalde technische problemen waarmee kampen alsook voor de opgelopen leveringsvertragingen, met de daaruit resulterende imagoschade bij de klanten.

NMBS bereidt daarbovenop een juridische claim tegen AnsaldoBreda voor voor de compensatie van alle geleden schade. Fyra, de hogesnelheidsverbinding tussen Brussel en Amsterdam ging op 9 december 2012 van start. NMBS is de junior partner in dit gebeuren en zou oorspronkelijk drie van de geplande vloot van 19 stellen op zich nemen. Op eerdere zware druk om een vierde stel te bestellen is NMBS nooit ingegaan.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.