NMBS: sterk verbeterde resultaten in 2012 - 06 april 2013

picto press

NMBS is er in 2012 in geslaagd haar resultaten sterk te verbeteren. Daarmee doet de Belgische spoorwegmaatschappij het veel beter dan begroot en draagt NMBS meer dan haar steentje bij aan de financiële gezondmaking van de ganse NMBS-Groep.

Op kruissnelheid naar financieel evenwicht in 2015

De bedrijfskasstroom (ebitda ) verbeterde tot -45,1 miljoen EUR in vergelijking met -107,7 miljoen in 2011. Dit is bovendien 30 miljoen EUR beter dan gebudgetteerd en de binnen de groep voorziene budgettaire doelstelling. Zo verbetert ook het nettoresultaat van de spoorwegoperator significant van -514,6 naar -152,3 miljoen euro. Het besparingsplan dat in oktober 2011 werd gelanceerd, werpt duidelijk zijn vruchten af opdat NMBS haar financiële engagementen binnen de NMBS-Groep kan respecteren en op die manier meewerkt aan het beheersen van de schuld van de groep.

Binnen de NMBS-Groep betaalde NMBS aan NMBS Holding 82,4 miljoen EUR prestaties (+ 3,4%), 1,125 miljard EUR personeelskosten (- 1,3%) en aan Infrabel 622,4 miljoen EUR rijpadvergoeding (+ 2,2%).

De nauwgezette uitvoering van het besparingsplan moet leiden tot een financieel evenwicht in 2015, conform de plannen van de NMBS-Groep. Hierbij wordt voor 2013 uitgegaan van een gebudgetteerde ebitda voor NMBS van - 49,2 miljoen EUR.

“Net zoals de twee voorgaande jaren bleek 2012 een belangrijk jaar op weg naar een financieel evenwicht in 2015. Opnieuw deed NMBS het veel beter dan verwacht en wordt de spoorwegoperator klaargestoomd om de verdere reizigersgroei en de liberalisering van 2019 op te kunnen vangen,” aldus Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder van NMBS.

De resultaten van de onderneming hebben in het verleden geleden onder de economische crisis in 2009 en de stijging van de energiekost. In 2009 boekte NMBS nog een ebitda van -288 miljoen EUR. Maar sindsdien knoopt NMBS terug aan met het financiële verbeteringstraject van voor 2009 (zie grafiek). Wat meer is, sinds het herstel vanaf 2010 doet de treinoperator het jaarlijks beter dan oorspronkelijk begroot.

resultaten 2012 

De exploitatieopbrengsten in 2012 bleven stabiel op iets meer dan 2,297 miljard EUR (+ 1,0%). Dit betekent dat de kernactiviteiten van NMBS de verzelfstandiging van de vrachtdochter NMBS Logistics in 2011 meer dan goed gemaakt hebben. Bij gelijkblijvende perimeter (zonder NMBS Logistics) bedroeg de groei van de exploitatieopbrengsten + 2,2%. Deze bevatten niet-recurrente inkomsten ten belope van 25,7 miljoen EUR voornamelijk als gevolg van de laattijdige levering door een leverancier van rollend materieel.

Het aantal reizigers is gestegen: in 2012 vervoerde NMBS 223,3 miljoen reizigers (binnenlands verkeer), of + 0,9% ten opzichte van 2011. De tarieven vanaf 1 februari 2012 stegen gemiddeld minder (+2,8%) dan de gezondheidsindex (+3,3%).

De resultatenrekening van NMBS over 2012 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 25 maart 2013 na unaniem advies van het Auditcomité en werd overgemaakt aan NMBS Holding voor groepsconsolidatie.

 

 

(1) Earnings before interest, tax, depreciation and amortization

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.