Diversiteit

DiversiteitIn het Statuut van het personeel is er een duidelijk engagement aangegaan om respectvol om te gaan met je collega's en klanten. Het personeelsreglement garandeert ook een gelijke behandeling voor alle personeelsleden. Er is een diversiteitsbeleid in het leven geroepen om nog adequater te reageren op een sociale context die volop in ontwikkeling is.

Deze diversiteit uit zich op verschillende niveaus: geslacht, afkomst, huidskleur, handicap, religie ... zijn enkele diversiteitscriteria die NMBS in aanmerking wil nemen.

Respect voor iedereen en elke medewerker naar zijn/haar juiste waarde schatten zijn twee essentiële aspecten. Onze boodschap is duidelijk: elke functie kan worden uitgeoefend door iemand die beantwoordt aan de gestelde eisen, ongeacht zijn/haar leeftijd, geslacht of afkomst.

In beeld

De trein verleidt meer en meer vrouwen

Vrijdag 8 maart is, elke jaar, het de Internationale Dag van de Vrouw, een uitgelezen dag om in te zoomen op de vrouwen die bij NMBS werken. Vrouwen kiezen steeds meer voor spoorberoepen die vroeger exclusief mannelijk domein waren. Hun aantal groeit jaar na jaar. In dit filmpje uit 2013 zie je enkele voorbeelden van vrouwen aan de slag bij de NMBS.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.