Derdebetalersovereenkomst

Vereenvoudiging van uw administratie

Met een derdebetalersovereenkomst worden de verschillende patronale bijdragen verrekend die u aan uw medewerkers betaalt tegelijkertijd én rechtstreeks met de NMBS. U maakt dus meteen een einde aan de administratieve rompslomp inzake individuele verrekening van de patronale bijdragen.

Uw werknemers betalen dan enkel het gedeelte dat hen ten laste blijft. Over dit gedeelte beslist u: u neemt de wettelijk opgelegde minimale werkgeversbijdrage (die naargelang de afstand varieert van 69,10% tot 75,60%) voor uw rekening of u kiest voor een hogere bijdrage.

Indien u opteert voor de wettelijke minimale bijdrage, wordt die (bij opgelegde verhoging) automatisch door de NMBS aangepast. U hoeft dus verder niets te doen.

Bij een derdebetalersovereenkomst kunt u eveneens genieten van een staatstussenkomst verbonden aan het gratis Woon-Werkverkeer.

Sluit online een derdebetalersovereenkomst af.

Contractueel te bepalen: kies zelf uw werkgeversbijdrage

De derdebetalersovereenkomst biedt u een grote flexibiliteit in de keuze van de voordelen die u aan uw personeel wil aanbieden:

 • U beperkt zich tot de wettelijke minimale bijdrage.
 • U kiest een bijdrage die ligt tussen het wettelijke minimum en volledig gratis woon-werkverkeer.
 • Volledig gratis vervoer in 2de klas voor uw personeel en tegen betaling van een supplement in 1ste klas. Dit supplement kan ten laste zijn van het bedrijf of van de werknemer.
 • Gratis vervoer in 2de klas voor een aantal personeelsleden en 1ste klas voor anderen.
 • Gratis vervoer in 1ste klas voor al uw personeelsleden.

Mocht u beslissen het supplement 1ste klas of de forfaits De Lijn, MIVB en TEC van een gecombineerde abonnement ten laste te nemen, dan kan hiervoor een aparte derdebetalersovereenkomst worden afgesloten.

Bepaal zelf de valideringsduur

 • Als werkgever kunt u in de derdebetalersovereenkomst bepalen hoe de valideringen dienen te gebeuren: maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks. Voor een jaarvalidering betaalt u 10 keer de prijs van een maandvalidering (u krijgt dus 2 maanden gratis).
 • U ontvangt één globale factuur in de maand volgend op de validering van de abonnementen.
 • Na ontvangst van uw factuur kunt u de BTW (6%) terugvorderen.
 • Het detail van die factuur kunt u controleren op onze website via een persoonlijke toegangscode (facturen worden er 4 maanden lang bewaard met een overzicht van de identiteit van de werknemers en de gefactureerde bedragen).

Beheersinstrument voor het invullen van de loonfiches

Op onze website vindt u een jaaroverzicht van alle valideringen voor uw personeel. Hierop kunt u zich baseren voor het invullen van de jaarlijkse loonfiches van uw werknemers. Uiteraard zijn deze gegevens enkel consulteerbaar met een persoonlijke toegangscode.

Indien een van uw werknemers het bedrijf verlaat, kunt u de terugbetaling aanvragen van het abonnement die nog in omloop is. Komen er nieuwe werknemers bij, dan kunnen ook zij genieten van de conventie die werd afgesloten tussen uw bedrijf en de NMBS, zonder dat hieraan wijzigingen dienen te worden aangebracht.

Voordelen voor uw werknemers

Aangezien de patronale bijdrage rechtstreeks aan u wordt gefactureerd, dienen uw werknemers dus niet langer de volledige prijs voor de validering van hun abonnement te betalen of het bedrag voor te schieten en nadien de terugbetaling van de patronale bijdrage te vragen.

Als uw werknemer bij de belastingaangifte opteert voor de forfaitaire aftrek van de beroepskosten, dan is het bedrag van de patronale bijdrage volledig belastingvrij, zelfs indien dit bedrag hoger is dan het opgelegde wettelijke minimumbedrag.

Hoe een abonnement aanvragen en valideren?

De éénmalige opmaak van de moederkaart (het abonnement) kan enkel aan het loket. Na opmaak van de overeenkomst ontvangt u van ons een attest. Op basis daarvan kunt u voor elke werknemer een gepersonaliseerd attest opmaken, waarmee hij zijn abonnement kan laten aanmaken.

Abonnementen aangekocht in het derdebetalerssysteem kunnen op dezelfde manier worden gevalideerd als de andere abonnementen:

 • In het station aan het loket: uw werknemers dienen zich slechts één keer tot het loket van een station naar keuze te wenden voor de opmaak van de moederkaart.
 • Online: de validering wordt achteraf opgestuurd naar de woonplaats van de betrokkene.

VRF: raadpleeg uw facturen online

De VRF applicatie laat u toe het detail van uw facturen te controleren.  U vindt er een overzicht van de gefactureerde bedragen per werknemer. De gegevens worden 4 maanden bewaard en zijn beschikbaar in Excel of in flat file formaat. Uiteraard is deze toepassing beveiligd met een persoonlijke toegangscode.

Raadpleeg uw facturen online

Meer info

Voor meer informatie of een afspraak met een NMBS-account manager:

 • Vul ons webformulier in of 
 • Telefoneer naar 02 528 25 28 (op werkdagen van 9 tot 17 uur)

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.