Mobility Survey: vervoersdiagnose

treinU wenst een algemeen beeld over de dagelijkse verplaatsingen van uw personeel en de verkeersproblemen waarmee ze kampen?
De NMBS heeft een geïnformatiseerde vragenlijst uitgewerkt die u hierbij kan helpen: Mobility Survey.

Met de resultaten ervan kunt u uw mobiliteitspolitiek afstemmen op ieders behoeften. Dit helpt u eveneens bij het vervullen van uw wettelijke verplichtingen.

De NMBS helpt u bij de analyse

De NMBS heeft een geïnformatiseerde vragenlijst uitgewerkt die kan helpen bij het nakomen van deze verplichting. Dit onderzoek richt zich tot het personeel en verzamelt naast algemene informatie ook specifieke gegevens per vervoermiddel. Dit onderzoek neemt maximaal 10 minuten in beslag voor uw werknemers.

De vragen die in dit onderzoek gesteld worden zijn gebaseerd op de vragenlijst opgenomen in het ministeriële besluit van 29 oktober 2004. Enkele bijkomende vragen geven een duidelijker beeld van de gewoonten en de wensen van de werknemers over hun verplaatsingen naar en van het werk.

De analyse van de woon-werkverplaatsingen geeft een overzicht van:

 • De verkeersstromen door de verplaatsingen ‘woon-werk’ van uw personeel
 • Hun motivatie voor de keuze van vervoer
 • Hun argumenten voor hun verplaatsingen
 • De alternatieven om de bereikbaarheid van hun werkplaats te verbeteren
 • De elementen die zorgen voor een verbeterd duurzaam vervoer

Hoe gaan we te werk?

Het gebruik van dit mobiliteitsprogramma is heel eenvoudig:

 • We stellen de vragenlijst via internet ter beschikking.
 • Wij geven u een persoonlijke toegangscode (of meerdere als er meerdere vestigingen zijn).
 • Via uw intern netwerk bereikt de enquête uw personeel. Voor een goede verwerking van de vragenlijst is het wenselijk dat iedereen ze invult binnen de 15 dagen.
 • Nadien worden de gegevens terug naar onze server verstuurd.
 • De gegevens worden elektronisch verwerkt en in een verslag gegoten.
 • Eens de gegevens in ons bezit, krijgt u binnen de 10 dagen het eindverslag.
 • De vragenlijst is anoniem, en beantwoordt aan de regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Indien u dit wenst kunnen we het rapport met u bespreken en een aangepast vervoerplan opstellen, met een verbeterde mobiliteit voor uw personeel.

Wettelijk kader

De FOD Mobiliteit en Vervoer wil werk maken van een beter mobiliteitsbeheer. Hiervoor werd op 8 april 2003 een programmawet uitgevaardigd (titel XI).

Volgens deze programmawet zijn werkgevers, die gemiddeld meer dan 100 personen tewerkstellen, verplicht om een staat op te maken van de woon-werkverplaatsingen van hun personeel. Dit werd voor het eerst gedaan in april 2006.

Voor het Brussels Gewest voorziet de omzendbrief, die op 5 februari 2004 in het Belgische Staatsblad is verschenen, dat elk organisme gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met meer dan 200 werknemers een mobiliteitsplan moet opstellen. Dit moet zowel een bedrijfsvervoersplan met de stand van zaken als een actieplan bevatten.

De verworven info wordt gebruikt om doeltreffende beleidsmaatregelen te nemen op vlak van mobiliteit.

Meer info

Voor meer informatie of een afspraak met een NMBS-account manager, vul ons webformulier in of telefoneer naar 02 528 25 28 (op werkdagen van 9 tot 17 uur).

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.