MOBIB - Veel gestelde vragen voor B2B-klanten

 • Doel van het project
  • Waaruit bestaat dit project?
   De MOBIB-kaart is een interoperationele chipkaart uitgegeven door de NMBS. Deze kaart kan meerdere abonnementen (vervoerscontracten) bevatten maar is geen abonnement op zichzelf.

   De NMBS-abonnementen en de gecombineerde NMBS-abonnementen met MIVB zullen terug te vinden zijn op eenzelfde elektronische drager, de MOBIB chipkaart. Zij is in eerste instantie erkend door de NMBS en door MIVB en zal in tweede instantie ook door TEC en De Lijn erkend worden.

   Ook parkingabonnementen kunnen op de kaart geplaatst worden. Opgelet: het gaat hier enkel over de parkings die door NMBS beheerd worden.

  • Welke werknemers zullen de nieuwe MOBIB-kaart gebruiken?
   • Reizigers met een trajecttreinkaart, een nettreinkaart en het grootste deel van de schooltreinkaarten, ongeacht de geldigheidsduur van de validering
   • Alle nieuwe abonnees
  • Geldt de overgang naar MOBIB voor alle types abonnementen?

   Nee. Halftijdse abonnementen, Campuskaarten en een aantal complexe abonnementen (bijvoorbeeld met een VIA-traject of 'antenne') blijven bestaan in het papieren formaat.

  • Hoe werkt MOBIB? Hoe moeten mijn werknemers de MOBIB-kaart gebruiken?

   De MOBIB-kaart is strikt persoonlijk. Uw werknemer kan er verschillende abonnementen op bewaren voor de treinreizen in het binnenland en voor reizen op het stadsnet van MIVB. De abonnementen worden opgeladen op de chip die zich op de kaart bevindt (voorbeeld: een traject van 1 maand tussen Gent en Brussel op het netwerk van NMBS in 2de klas).

   Om de kaart te krijgen of om een abonnement de eerste keer op de kaart te plaatsen moet de werknemer langskomen aan een loket.

   Op het moment dat het abonnement opgeladen wordt, zal de reductiecode die de werkgever linkt aan NMBS automatisch gegenereerd worden. De procedure en voorwaarden zoals vastgelegd in de derdebetalersovereenkomst blijven ongewijzigd. Enkel de drager verandert: van een papieren abonnement naar een MOBIB-kaart.

   Daarna kan uw wernemer het abonnement vernieuwen op volgende manieren:

   • Online: via zijn My NMBS-account
   • Aan de nieuwe automaten
   • Aan het loket

  • Wat met gecombineerde abonnementen van NMBS?

   In een eerste fase konden enkel de valideringen van NMBS en MIVB op de kaart geladen worden. Nu is dit ook mogelijk zijn voor de valideringen van De Lijn en TEC.

   Een overzicht van de verschillende dragers, volgens het type abonnement

   • Abonnement NMBS
    Een MOBIB-kaart waarop uw NMBS-abonnement wordt geladen
   • Abonnement NMBS + MIVB
    Eén MOBIB-kaart waarop beide abonnementen worden geladen
   • Abonnement NMBS + De Lijn of TEC
    Eén MOBIB-kaart waarop beide abonnementen worden geladen
   • Abonnement NMBS + MIVB + De Lijn of TEC
    Een MOBIB-kaart voor het NMBS- en MIVB, en De Lijn- of TEC-abonnement
   • Abonnement NMBS + De Lijn + TEC
    Een MOBIB-kaart waarop uw NMBS, De Lijn en TEC-abonnement wordt geladen
   • Abonnement NMBS + MIVB + De Lijn + TEC
    Een MOBIB-kaart voor het NMBS-, MIVB-, De Lijn- of TEC-abonnement
  • Is de omschakeling naar de MOBIB-kaart verplicht?
   Ja, behalve voor halftijdse treinkaarten, Campuskaarten, vrijkaarten en bepaalde types complexe treinkaarten (met een VIA-traject of antenne).
 • Wat zijn de gevolgen voor mijn onderneming?
  • Mijn onderneming heeft een derdebetalersovereenkomst met NMBS. Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat mijn werknemers aan dezelfde voorwaarden kunnen blijven reizen?

   Aan uw derdebetalersovereenkomst wordt niets gewijzigd. De afspraken in verband met de kosten voor de aanmaak van moederkaarten en de waarborg voor MOBIB-kaarten blijven dezelfde.

   Heel concreet betekent dit bij de lancering:

   • de afspraken in verband met de kost voor de aanmaak van een moederkaart blijven gelden voor 'papieren' moederkaarten.
   • de afspraken in verband met de waarborg voor MOBIB-kaarten voor treinkaarten gecombineerd met MIVB blijven gelden, ook voor de aanmaak van de nieuwe NMBS MOBIB-kaarten.

   Indien u deze afspraken wilt aanpassen, kunt u dat steeds doen

   De aanmaak van de kaart kost € 5

   • Voor 'papieren' moederkaarten
   • Voor MOBIB-kaarten

   Als uw werknemer al een gepersonaliseerde MOBIB-kaart heeft van MIVB, kan het NMBS-abonnement hier ook op geplaatst worden. In dat geval zijn er geen kosten voor het aanmaken van de kaart.

  • Bevat de MOBIB-kaart ook gegevens over mijn onderneming of over de derdebetalersovereenkomst?
   Nee. Er staan enkel gegevens op over de klant zelf en over zijn vervoersbewijzen.
  • Wordt de facturatie en rapportering aangepast?

   Nee. Er wordt enkel 1 element toegevoegd aan de VRF-bestanden: het nummer van de MOBIB-kaart. Dit nummer laat u toe om efficiënter met NMBS te communiceren.

  • Hoe kan mijn onderneming de controle behouden over de abonnementen die op de MOBIB-kaarten van de werknemers worden geplaatst?

   U moet enkel de coördinaten van uw werknemer aan NMBS bezorgen via het online contactformulier.

   Met dit formulier kunt u:

   • ofwel de moederkaart blokkeren, waardoor uw werknemer geen nieuwe validering kan kopen via uw derdebetalersovereenkomst
   • ofwel een lopende validering annuleren om een terugbetaling aan te vragen. De blokkering van het abonnement wordt dan naar onze teams in de stations gestuurd. Wanneer de kaart wordt getoond aan het loket (dezelfde dag) of in de trein (binnen maximaal 5 dagen), wordt het abonnement verwijderd.
   • ofwel beide

   De MOBIB-kaart van uw werknemer blijft hoe dan ook geldig. Het is mogelijk dat er nog andere abonnementen op de MOBIB-kaart staan.

   Een abonnement kan geblokkeerd worden tijdens een valideringsperiode, het is dus niet meer nodig om het abonnement terug te sturen naar NMBS.

   Deze regel is van toepassing op NMBS-abonnementen en abonnementen NMBS + MIVB. Voor andere abonnementen (in combinatie met De Lijn of TEC), kan de blokkering ook gevraagd worden tijdens de valideringsperiode maar zal de terugbetaling pas gebeuren wanneer NMBS de papieren abonnementen van De Lijn of TEC ontvangen heeft.

 • Wat zijn de gevolgen voor de werknemers?
  • Wat verandert er puur praktisch voor de werknemers?

   1) Geen aanpassing van de tarieven. Het type abonnement en de prijs veranderen niet.

   2) Andere drager voor het abonnement: die is vanaf nu elektronisch, moderner en veiliger.

   3) Combinatie met andere vervoersmaatschappijen mogelijk: in eerste instantie konden de abonnementen van NMBS en MIVB erop geplaatst worden. Nu is dit ook mogelijk voor abonnementen van De Lijn en TEC.

   4) Hoe kunnen uw werknemers de verschillende abonnementen op je MOBIB-kaart raadplegen?

   • Via 'My NMBS'
   • In het station
    • Via de nieuwe verkoopsautomaten
    • Aan de loketten
   • Op de trein: de treinbegeleider kan hen ook deze info geven

   5) Ze kunnen ook hun abonnementen heel gemakkelijk aanpassen, bv. het traject aanpassen, de klasse aanpassen, een supplement verwijderen. Ze moeten ook geen maakloon meer betalen voor dit type van aanpassingen. Hiervoor moeten ze een nieuw attest van hun werkgever voorleggen dat u hen bezorgt.


  • Wanneer kunnen mijn werknemers naar het loket gaan voor een nieuwe MOBIB-kaart?

   Ten vroegste 31 dagen voor de gewenste startdatum.

   Ten laatste op de gewenste startdatum vóór de eerste reis.

   Uitzondering: reizigers met een abonnement gecombineerd met een TEC-abonnement moeten ten laatste 4 dagen voor de gewenste startdatum langskomen aan het  loket.

    

  • Wat moeten mijn werknemers meebrengen naar het loket?

   Om over te schakelen naar een MOBIB-kaart (of indien het gaat over een nieuw abonnement) brengt de werknemer volgende zaken mee:

   • Hun identiteitskaart (met foto en geprint op een chipkaart) of een ander document dat hun identiteit bewijst
   • Eventueel € 5 voor de aanmaakkosten van de MOBIB-kaart (indien uw bedrijf deze aanmaakkosten niet betaalt)
   • Eventueel de persoonlijke MIVB MOBIB-kaart
   • Eventueel een attest van de werkgever indien er een nieuwe moederkaart moet aangemaakt worden
 • Kost voor aanmaak en eigendom van de MOBIB-kaart
  • Moet mijn onderneming de kosten voor de aanmaak van de MOBIB-kaart betalen?

   Uw derdebetalersovereenkomst blijft ongewijzigd. De afspraken over de kosten voor de aanmaak van moederkaarten en MOBIB-kaarten blijven behouden.

   Vanaf de lancering:

   • de regels voor papieren moederkaarten blijven gelden voor de kaarten die nog altijd op papier afgeleverd worden
   • de regels in verband met de waarborg van de MOBIB-kaart blijven geldig voor de kosten voor de aanmaak van nieuwe MOBIB-kaarten bij NMBS. Deze afspraken waren al van toepassing voor treinkaarten die gecombineerd werden met MIVB

   Indien u deze afspraken wilt aanpassen voor de klassieke moederkaarten of de nieuwe MOBIB-kaarten van NMBS, kunt u dit altijd aanvragen via:

   De kosten voor de aanmaak is voor beide types € 5.

   Indien uw werknemer al een gepersonaliseerde MOBIB-kaart van MIVB heeft, kan die ook voor NMBS-abonnementen gebruikt worden. In dat geval worden geen kosten aangerekend.

  • Als mijn onderneming de kosten op zich neemt, is de chipkaart dan eigendom van de onderneming?

   Nee. De chipkaart is strikt persoonlijk en is dus eigendom van de eindklant (de reiziger, uw werknemer). Er kunnen abonnementen van NMBS op geplaatst worden maar ook andere vervoersbewijzen van NMBS of MIVB, abonnementen van andere maatschappijen die op de MOBIB-kaart overeenkomsten plaatsen (bijvoorbeeld Villo of Cambio). Deze vervoersbewijzen of overeenkomsten hebben niets te maken met de derdebetalersovereenkomst die u heeft afgesloten. U kunt de chipkaart dus nooit terugvorderen van uw werknemer, zelfs als u de kosten voor de aanmaak betaald hebt.

  • Hoelang is de MOBIB-kaart geldig? Wat moet mijn werknemer doen als de geldigheid verlopen is?

   De MOBIB-kaart is 5 jaar geldig na uitgave. In de praktijk zal een nieuwe validering op de kaart kunnen geplaatst worden als die validering begint vóór de vervaldatum van de kaart.

   Als de werknemer zich aanbiedt na de vervaldatum van de kaart om er een abonnement op te plaatsen, zal hij zich een nieuwe kaart moeten aanschaffen. De kostprijs voor de aanmaak van de nieuwe kaart zal dan afhangen van de afspraken in zijn derdebetalersovereenkomst.

  • Wie betaalt de kost voor de aanmaak van een duplicaat?

   Indien een reiziger zijn kaart verliest of als de kaart gestolen wordt, kan hij een nieuwe kaart halen aan één van onze loketten. De aanmaak van een nieuwe MOBIB-kaart kost € 5 en zal betaald worden door uw werknemer. Die kaart heeft dan een geldigheidsperiode van 5 jaar vanaf datum van vervanging.

 • Oude MOBIB-kaarten
  • Sommige werknemers hebben al een MOBIB-kaart van MIVB. Kunnen ze hun NMBS-abonnement hier ook op plaatsen?

   Ja, indien uw werknemer een gepersonaliseerde MOBIB-kaart heeft van MIVB, wordt het treinabonnement van NMBS op deze kaart geplaatst. In dat geval moet zowel de werkgever als de werknemer geen kost betalen voor de aanmaak van een kaart.

   Dit is het geval voor de meeste types treinabonnementen, behalve halftijdse treinkaarten, Campus, Vrijkaarten en bepaalde types complexe treinkaarten (met een VIA-reisweg of antenne). Deze treinkaarten blijven bestaan in het 'papieren' formaat.

  • Sommige werknemers hebben al een niet-gepersonaliseerde MOBIB-kaart van NMBS. Kunnen ze deze gebruiken?

   Nee. Die MOBIB-kaart is enkel uitgereikt voor oude NMBS-abonnementen in combinatie met een MIVB-abonnement. Deze kaarten worden stap voor stap vervangen door de nieuwe MOBIB-kaart.

   Hebben uw werknemers een niet-gepersonaliseerde MOBIB-kaart van NMBS voor het MIVB-deel van hun abonnement? De waarborg die toen betaald werd is deels terugbetaalbaar via MIVB indien de MOBIB-kaart werd uitgegeven vóór 2 november 2012.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.